Nauka urządzeń Air

Spis treści

 

Nauka urządzenia

Każde urządzenie Air musi być podłączone do Miniservera poprzez tryb nauki.
Aby nauczyć urządzenie Air, najpierw należy je przełączyć w tryb nauki. Tryb nauki uruchamia się automatycznie po pierwszym uruchomieniu urządzenia Air.

Nauka poprzez aplikację – film

Tryb nauki

Może różnić się w zależności od urządzenia Air. Jeśli urządzenie jest wyposażone
w diodę LED stanu, tryb nauki jest sygnalizowany przez naprzemienne miganie diod
w kolorach: zielony, czerwony i pomarańczowy.
Jeśli urządzenie Air miga na pomarańczowo, oznacza to, że urządzenie już zostało nauczone i nie może połączyć się z Air Base Extension.

Ponowne uruchomienie trybu nauki

W zależności od typu zasilania istnieją różne sposoby na ponowne uruchomienie trybu nauki w urządzeniu.

 • Baterie z przyciskiem nauki
  • Po włożeniu baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki przez co najmniej pięć sekund, dopóki dioda LED nie zacznie sygnalizować trybu nauki.
 • Podłączony do zasilania z przyciskiem nauki
  • Przytrzymaj przycisk nauki przez co najmniej pięć sekund, dopóki dioda LED nie zacznie sygnalizować trybu nauki.
   np. Multi Extension, Nano IO itd.
 • Podłączony do zasilania bez przycisku nauki
  • Jeśli urządzenie o stałym zasilaniu nie może połączyć się z Miniserverem przez dwie minuty, tryb nauki włączy się na 30 minut.
   np. silnik Solidline Air, aktor zacieniania Air, itd.

 

Wyszukiwanie Air

Po przełączeniu urządzenia w tryb nauki połącz się z Miniserverem za pomocą Loxone Config. Włącz funkcję „Air wyszukiwanie”. Wybierz rozdzielnice, a następnie kliknij przycisk „Air wyszukiwanie”.

Wyświetlą się wszystkie urządzenia Air, które są w trybie nauki. Może to potrwać kilka minut.
Wybierz urządzenie i kliknij „Dodaj urządzenie”.

Teraz wprowadź miejsce instalacji, wybierz pomieszczenie i na koniec kliknij „Przejmij”. Wybrane urządzenie pokaże się na drzewie peryferyjnym. Aby użyć urządzenia Air, należy je najpierw zapisać na Miniserverze.

 

Wymiana urządzenia

Jeśli urządzenie zostało wymienione, można je łatwo zastąpić w programie za pomocą wyszukiwania Air w Loxone Config.

  • Zainstaluj nowe urządzenie i włącz zasilanie lub włóż baterię
  • Wyszukaj urządzenia Air w trybie nauki (patrz Wyszukiwanie Air)
  • Zaznacz urządzenie, które chcesz nauczyć, i wybierz urządzenie, które chcesz wymienić po prawej stronie
  • Kliknij strzałkę „Zamień urządzenie”

Na koniec zapisz program na Miniserverze.

 

Diagnostyka

Zasady postępowania przy problemach z technologią Air