LED Spot WW Tree Gen. 1

LED Spot WW Tree to wbudowany spot LED o ciepłym białym świetle i z zasilaniem 24VDC. Połączenie z Miniserverem odbywa się za pomocą technologii Loxone Tree.

Arkusz danych Spot LED WW Tree Gen. 1

Spis treści


Montaż

Przed montażem wyłącz zasilanie.

Podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały przewód) i magistralę Tree (zielony / zielono-biały przewód).

Opuść sprężyny mocujące i zatrzaśnij spot w otworze montażowym. Upewnij się, że żadne kable nie są zgniecione.


Uruchomienie

Następnie należy wykonać procedurę parowania


Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
Smart aktor WW Smart aktor
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online LED Spot WW Tree Gen. 1 Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla rozszerzeń: Wprowadź 'Auto', aby automatycznie sparować rozszerzenie z nieznanym numerem seryjnym.
Można tego użyć tylko wtedy, gdy istnieje tylko jedno rozszerzenie tego samego typu.
Zapisz w Miniserverze, aby sparować rozszerzenie.
Następnie należy załadować program z Miniservera, aby przenieść do programu rzeczywisty numer seryjny rozszerzenia.
-
Typ urządzenia Typ urządzenia Tree -
Typ aktora Użyj urządzenia z aktorem standardowym lub Smart.
Aktory Smart obsługują dynamiczne czasy zanikania i mogą być używane tylko z Sterownikiem oświetlenia.
-
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Spot LED WW Tree Gen. 1