Kontakt okienny i drzwiowy Air

Kontakt drzwiowy i okienny Air to bezprzewodowy czujnik kontaktronowy, którego można używać do monitorowania położenia drzwi i okien.

Arkusz danych drzwiowy & okienny kontakt Air

Spis treści


Montaż

Umieść magnes samoprzylepny w taki sposób, aby styk aktywował się po zamknięciu okna. Magnes musi być umieszczony blisko zielonego wycięcia z boku.

Montaż na metalowych podłożach może znacznie zmniejszyć zasięg.

Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny w stanie dostawy po włożeniu baterii. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki przez min. 5 sekund. Przycisk nauki znajduje się w górnej części urządzenia:


Wymiana baterii

Użyj białego przycisku w celu wysunięcia baterii na bok. Następnie włóż nową baterię litową CR2032. Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona do urządzenia, aby przycisk znowu działał.


Czujniki

Krótki opis Opis Zakres wartości
Wejście 1 Użyj przycisku nauki jako wejścia 0/1
Kontakt Wejście jest aktywne po wykryciu magnesu (np. zamknięte drzwi) 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Kontakt okienny i drzwiowy Air Cyfrowy 0/1
Battery level Podaje aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Battery low Wskazuje niski poziom baterii, bateria wymaga wymiany. - 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli urządzenie nie jest dostępne, lub jest offline, zostaniesz o tym poinformowany w aplikacji Loxone lub za pośrednictwem Cloud Mailer.
Ponieważ jest to urządzenie, z którym wiąże się funkcja bezpieczeństwa, wyłączenie tego ustawienia nie jest możliwe.
-
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych drzwiowy & okienny kontakt Air