Husqvarna

Plugin Husqvarna umożliwia integrację kompatybilnych modeli Husqvarna Automower® X-Line, z wbudowanym połączeniem komórkowym. Można jej użyć do zainicjowania sesji koszenia, zaparkowania robota lub wyświetlenia stanu naładowania i bieżącej aktywności. Więcej informacji o firmie Husqvarna można znaleźć tutaj.

Do korzystania wymagane jest konto Husqvarna! Miniserver Gen. 1 nie jest obsługiwany.

Spis treści


Konfiguracja

Ustawienia

Najpierw trzeba stworzyć urządzenie Husqvarna. Aby to zrobić, wybierz sieciowe urządzenia peryferyjne w drzewie peryferii, a następnie wybierz Husqvarna w obszarze Dodaj urządzenie sieciowe.

Uwierzytelnienie

Po początkowym zapisaniu na Miniserverze musisz uwierzytelnić się za pomocą swojego konta Husqvarna. Otrzymasz komunikat o stanie systemu z prośbą o zezwolenie Miniserverowi na dostęp do urządzeń Husqvarna.

Jeśli status Husqvarna zmieni się na czerwony po zapisaniu w Miniserverze, nie można nawiązać połączenia z serwerem Husqvarna.

Jeśli komunikacja z serwerem Husqvarna zostanie przerwana na dłużej niż 10 dni, uwierzytelnienie należy przeprowadzić ponownie.

Dodaj urządzenia

Jeśli uwierzytelnienie się powiodło, urządzenia Husqvarna można dodać za pomocą funkcji Wyszukaj urządzenie w Loxone Config.


Uwagi dotyczące użytkowania

Koszenie i parkowanie

Każda zrobotyzowana kosiarka posiada wyjście do uruchamiania procesu koszenia oraz wyjście do parkowania urządzenia. Odpowiednie polecenie jest wyzwalane przez wzrost sygnału na przynależnym elemencie wykonawczym.

Rosnąca krawędź na aktorze do parkowania parkuje robota do momentu wydania nowej komendy do urządzenia.

Obydwa polecenia zastępują działania z kalendarza planowania aplikacji Husqvarna App.


Za dużo poleceń

W przypadku poleceń w serwisie Husqvarna obowiązują następujące limity na konto:

  • Max. 1 polecenie na sekundę. Wszelkie dodatkowe komendy będą anulowane.

  • Max. 10000 poleceń na miesiąc. Wszelkie dodatkowe polecenia będą anulowane.

Unikaj konfiguracji, w której stan wyjść często się zmienia.

Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Husqvarna Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj usługę Jeśli zaznaczone, zostaniesz powiadomiony przez Status systemu lub Cloud Mailer, jeśli ta usługa nie jest już dostępna lub jest offline. -