Hörmann Air

Loxone Hörmann Air to kompaktowy moduł interfejsu do integracji napędów do bram garażowych firmy Hörmann.

Arkusz danych Hörmann Air

Spis treści


Montaż

Hörmann Air podłącza się do gniazda BUS kompatybilnego napędu bramy Hörmann za pomocą dołączonego kabla adapterowego. Przez to gniazdo jest również zasilany napięciem.

W przypadku napędów HCP1 urządzenie jest wtedy gotowe do sparowania.
Napęd bramy jest rozpoznawany automatycznie.

W przypadku napędów HCP2 BUS-Scan, a tym samym zasilanie urządzenia, musi być najpierw aktywowane w napędzie bramy, aby później można było sparować urządzenie. Aktywacja różni się w zależności od napędu bramy:

Po aktywacji BUS-Scan (zasilanie) można sparować urządzenie.
Napęd bramy jest wtedy rozpoznawany automatycznie.


Uruchomienie

W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania. Jest to sygnalizowane miganiem diody LED stanu na czerwono/zielono/pomarańczowo.

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Aby ręcznie aktywować tryb parowania, należy wyłączyć zasilanie na 10 sekund, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli przez pięć minut nie można nawiązać połączenia z Miniserverem, tryb parowania zostanie aktywowany na określony czas.


Programowanie

Programowanie i ustawianie Loxone Hörmann Air odbywa się za pomocą bloku funkcyjnego Brama / Garaż w Loxone Config:

Wejście (Po) (częściowo otwarte) bloku Garaż/Brama jest również obsługiwane przez Hörmann Air.


Ograniczenia

W przypadku napędów HCP1 podczas aktualizacji na napędzie może na krótko zostać wyświetlony błąd. Nie ma to wpływu na działanie funkcji. Po ponownym wysłaniu polecenia błąd nie jest już wyświetlany.

W przypadku korzystania z Hörmann Air nie można używać równolegle czujnika klimatycznego Hörmann HKSI.


Softwareindex

Za pomocą softwareindex można sprawdzić kompatybilność z Loxone Hörmann Air, obsługiwane operatory są wymienione w dokumentacji.

Na etykiecie napędu bramy garażowej Hörmann znajduje się numer seryjny z indeksem oprogramowania, który zaczyna się wielką literą.


Aktory

Krótki opis Opis Zakres wartości
API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
-
Światło Aktywuje oświetlenie napędu bramy ręcznie.
Niezależnie od tego, napęd bramy zawsze sam aktywuje swoje oświetlenie, gdy brama jest otwierana lub zamykana. Następnie oświetlenie pozostaje aktywne przez czas zdefiniowany w napędzie.
0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Hörmann Air Cyfrowy 0/1
Informacje o aktorze Cyfrowy 0/1
Błąd komunikacji Cyfrowy 0/1
Brak komunikacji Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. - - -
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air - - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air - - -
Automatyczne nauczanie czasów jazdy Automatyczne nauczanie czasów jazdy - - -
Czas trwania otwarcia Czas potrzebny do całkowitego otwarcia s 60
Czas trwania zamknięcia Czas potrzebny do całkowitego zamknięcia s 60
Dokumenty

Arkusz danych Hörmann Air