Generator tekstu

Twórz niestandardowe teksty za pomocą 4 wejść, które mogą być tekstem lub liczbami. Kliknij dwukrotnie na blok logiczny, aby otworzyć edytor tekstu, w którym możesz zdefiniować swoje teksty. Tekst zostanie wygenerowany po aktywacji wejścia wyzwalającego.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tr Triggers output Tworzy tekst przy rosnącym zboczu. 0/1
I1-4 Input 1-4 Wartości wejściowe mogą być używane w edytorze tekstu -
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis
Txt Generated text Podaje wygenerowany tekst zdefiniowany w edytorze tekstu po wyzwoleniu wejścia (Tr)
AC API Connector Inteligentne złącze oparte na API.
API Commands
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Edytor tekstu Określa tekst, który ma być ustawiony na wyjściu, gdy na Tr występuje dodatnie zbocze. -