Dzielenie Modulo

Dzieli wartości analogowe i podaje resztę z dzielenia w postaci liczby całkowitej (Int) lub dziesiętnej (Dec)

Spis treści


Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Int Integer Wynik obliczenia jako liczba całkowita
Dec Decimals Wynik obliczenia jako liczbą dziesiętna
Parametry

Skrót Krótki opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1-2 Value 1-2 0