Dzielenie Modulo

Dzieli wartości analogowe jako liczby całkowite lub dziesiętne i wyprowadza resztę z dzielenia.

Spis treści


Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Int Integer Wynik obliczenia liczby całkowitej
Dec Decimals Wynik obliczenia dziesiętnego
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
V1-2 Value 1-2 Wartość 1-2 0
Obliczanie danych wyjściowych

(Int) wyprowadza wynik obliczenia liczby całkowitej, a (Dec) obliczenia dziesiętnego w odpowiednim typie danych.

(Int): 13 mod 5 = 3
(Dec): 13.3 mod 5.2 = 2.9