Czujnik wody Air

Czujnik wody Air Loxone to bezprzewodowy czujnik z dwoma stykami na dole. Czujnik wyłącza się, gdy styki wchodzą w kontakt z cieczą przewodzącą. Pozwala to monitorować obecność lub wyciek wody w pomieszczeniu.

Akrusz danych Czujnik wody Air

Spis treści


Montaż

Jeśli dwa styki na spodzie czujnika wejdą w kontakt z wodą, czujnik zostanie aktywowany.

Jeśli czujnik jest pod wodą, nie będzie działał i należy go wymienić na nowy. Dlatego instalując go należy uważać, aby czujnik nie zamoczył się w życiu codziennym, na przykład podczas czyszczenia podłogi.
Montaż na metalowych podłożach może znacznie zmniejszyć zasięg.

Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny w stanie dostawy po włożeniu baterii. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie postępuj zgodnie z procesem uczenia

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki przez min. 5 sekund. Przycisk nauki znajduje się w górnej części urządzenia.


Wymiana baterii

Użyj białego przycisku w celu wysunięcia baterii na bok. Następnie włóż nową baterię litową CR2032. Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona do urządzenia, aby przycisk znowu działał.


Czujniki

Krótki opis Opis
Wejście 1 Użyj przycisku nauki jako wejścia
Kontakt Wejście jest aktywne po wykryciu wody
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Poziom baterii Podaje aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Niski poziom baterii Wskazuje niski poziom baterii, bateria wymaga wymiany. - -
Status online Czujnik wody Air Cyfrowy -
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli urządzenie nie jest dostępne, lub jest offline, zostaniesz o tym poinformowany w aplikacji Loxone lub za pośrednictwem Cloud Mailer.
Ponieważ jest to urządzenie, z którym wiąże się funkcja bezpieczeństwa, wyłączenie tego ustawienia nie jest możliwe.
-
Numer seryjny Air Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Chroń urządzenie przed wodą.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Akrusz danych Czujnik wody Air