Czujnik klimatu w pokoju Air

Czujnik klimatu pomieszczenia Air służy do pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach. Otwory w obudowie zapewniają szybką reakcję na zmiany temperatury lub wilgotności.

Arkusz danych Czujnik klimatu pomieszczenia Air

Spis treści


Montaż

Zalecana wysokość montażu Czujnika klimatu pomieszczenia na ścianie wynosi od 1,2 do 1,5 m. Umiejscowienie czujnika powinno być dostosowane do zastosowania (na przykład, jeśli w danym pomieszczeniu ludzie zwykle spędzają czas)

Przymocuj ramkę montażową w wybranym miejscu i podłącz zasilanie (pomarańczowo-biały zacisk). Przy zasilaniu bateryjnym, odłącz pomarańczowo-biały zacisk i włóż załączone baterie AAA.

Zamocuj czujnik w ramce montażowej. Jeśli nie montujesz czujnika na ścianie, wykorzystaj załączoną tylną pokrywę zamiast ramki montażowej.

Dostępne funkcje różnią się w zależności od tego, czy urządzenie jest zasilane bateryjnie, czy podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. Jest to ustalane podczas parowania. Dlatego urządzenie musi być sparowane w tej samej metodzie zasilania, w której ma być eksploatowane później.
Jeśli metoda zasilania zostanie później zmieniona, urządzenie należy usunąć z programu i ponownie sparować.


Uruchomienie

Tryb uczenia się jest aktywny po podłączeniu zasilacza. Wskazuje na to dioda LED stanu na przemian z czerwoną / zieloną / pomarańczową.

Następnie postępuj zgodnie z procesem uczenia

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki przez min. 5 sekund.


Czujniki

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Temperatura Podaje zmierzoną wartość aktualnej temperatury ° -40...125
Wilgotność powietrza Podaje zmierzoną wartość aktualnej wilgotności powietrza % 0...100
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Poziom baterii Podaje aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Niski poziom baterii Wskazuje niski poziom baterii, bateria wymaga wymiany. - -
Status online Czujnik klimatu w pokoju Air Cyfrowy -
Właściwości

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli zaznaczone, będziesz otrzymywał powiadomienia o niedostępności urządzenie (lub statusie offline) przez status systemu lub Cloud Mailer. - - -
Numer seryjny Air Numer seryjny urządzenia Air - - -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air - - -
Cykl transmisji Cykl odpytywania/transmisji temperatury i wilgotności (1-120 min, 0 = wyłącz.) min 0...120 -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku zewnętrznego źródła zasilania instalację musi wykonać wykwalifikowany elektryk zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Arkusz danych Czujnik klimatu pomieszczenia Air