Czujnik dymu Air

Czujnik dymu Loxone Air działa na zasadzie detekcji optycznej. Po aktywacji emituje głośny sygnał alarmowy. Informacje są również przekazywane do Miniservera. Dodatkowe kroki ostrzegawcze można ustawić za pomocą programowania.

Arkusz danych i instrukcje dla czujnika dymu Air

Spis treści


Montaż

Prawidłowa liczba i umiejscowienie czujek dymu ma kluczowe znaczenie dla skutecznej ochrony. Dlatego należy przestrzegać norm i wytycznych obowiązujących w danym kraju.

Zacznij od zamontowania płyty montażowej. Następnie włóż baterię 9 V i podłącz. Umieść czujnik na płycie i zablokuj urządzenie krótkim obrotem w prawo (jest to możliwe tylko po włożeniu baterii)


Uruchomienie

Tryb nauki aktywuje się przy pierwszym uruchomieniu. Sygnalizuje go naprzemienne miganie diody LED na czerwono-zielono-żółto

Następnie należy wykonać procedurę parowania

Jeśli chcesz ręcznie aktywować tryb nauki, naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki natychmiast po włożeniu baterii przez min. 5 sekund. Przycisk nauki znajduje się na płytce z tyłu urządzenia.


Sygnały operacyjne i ostrzegawcze

Opis Sygnał dźwiękowy Czerwona LED
Normalne warunki pracy Brak dźwięku miga co 40 sekund
Alarm Głośny dźwięk w odstępie 0,5 s 2 mignięcia na sekundę
Awaria / zanieczyszczenie 3 krótkie dźwięki co 40 sekund LED wył
Kontrola stanu baterii Krótki dźwięk co 40 sekund Miga co 40 sekund z sygnałem dźwiękowym
Wyciszenie alarmu Brak dźwięku miga co 10 sekund
Pamięć alarmu, alarm był aktywny w ciągu ostatnich 24 godzin Brak dźwięku miga 3 razy co 43 sekundy
Test funkcjonalności Głośny przerywany dźwięk miga dwa razy co sekundę, dopóki wciśnięty jest pręt światłowodowy
Tryb nauki Brak dźwięku miga co sekundę

Czujniki

Krótki opis Opis Zakres wartości
Alarm Wejście jest aktywne po wykryciu dymu 0/1
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości
Status online Czujnik dymu Air Cyfrowy 0/1
Battery level Podaje aktualny poziom naładowania baterii. % 0...100
Battery low Wskazuje niski poziom baterii, bateria wymaga wymiany. - 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Monitoruj status online Jeśli urządzenie nie jest dostępne, lub jest offline, zostaniesz o tym poinformowany w aplikacji Loxone lub za pośrednictwem Cloud Mailer.
Ponieważ jest to urządzenie, z którym wiąże się funkcja bezpieczeństwa, wyłączenie tego ustawienia nie jest możliwe.
-
Numer seryjny Numer seryjny urządzenia Air -
Typ urządzenia Typ urządzenia Air -
Wartość początkowa wł. Jeśli zaznaczone, wejście cyfrowe będzie włączone podczas uruchamiania programu. -
Pokaż wyjście błędów Wyjście błędu jest wyświetlane w drugiej linii, jeśli jest zaznaczone. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Czujnik dymu należy kontrolować raz w roku. Przejdź do listy kontrolnej zabezpieczeń.

W razie potrzeby oczyść kratkę czujnika dymu z kurzu i owadów. Dym musi być w stanie przeniknąć do czujnika dymu bez ograniczeń.

Czujnik dymu posiada przycisk testowy do testowania funkcjonalności. Aby wykonać test, naciśnij i przytrzymaj drążek w górnej części urządzenia, dopóki czujnik dymu nie uruchomi alarmu dźwiękowego. Pamiętaj, aby wcześniej włączyć tłumienie alarmu.


Dokumenty

Arkusz danych i instrukcje dla czujnika dymu Air