BACnet

BACnet, skrót od Building Automation and Control Networks, to standardowy protokół komunikacyjny używany w systemach automatyki i sterowania budynkami. Umożliwia on różnym urządzeniom i systemom płynną komunikację i wymianę informacji.

Loxone Miniserver implementuje BACnet/IP z następującymi profilami urządzeń BACnet:
B-SA (BACnet Smart Actuator)
B-GW (BACnet Gateway)

Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych funkcji można znaleźć w Protocol Implementation Conformance Statement (PICS).

Loxone Miniserver posiada certyfikat BACnet, zapewniający jego kompatybilność i zgodność ze standardami BACnet.

Miniserver działa jako serwer BACnet.
Do komunikacji z innymi urządzeniami BACnet, które są również skonfigurowane jako serwery, wymagany jest dodatkowy klient BACnet. Zazwyczaj jest to oprogramowanie działające na komputerze.

BACnet wymaga aktualnego Miniservera, Miniserver Gen. 1 nie jest obsługiwany!

Spis treści


Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Port Port TCP, za pomocą którego można uzyskać dostęp do tego serwera BACnet 1...65535 47808
Hasło Hasło używane dla polecenia ponownej inicjalizacji urządzenia BACnet. W przypadku braku hasła polecenie nie będzie dozwolone. - -
Numer instancji Numer instancji BACnet, z którego korzysta urządzenie Miniserver w sieci BACnet. 0