BACnet

BACnet jest standaryzowanym protokołem sieciowym dla automatyki budynkowej.
Dzięki obsłudze BACnet IP możliwa staje się integracja takich urządzeń i systemów.

Miniserver służy jako serwer BACnet. Komunikacja opiera się na zasadzie klient-serwer.
Miniserver dostarcza dane, klient działa jako "użytkownik", który uzyskuje dostęp do danych.

W angielskim video na YouTube, przedstawiamy krótkie wprowadzenie do funkcjonalności i konfiguracji w Loxone Config.

Dla BACnet niezbędny jest aktualny Miniserver, Miniserver Gen. 1 nie jest obsługiwany!

Spis treści


Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Port Port TCP, za pomocą którego można uzyskać dostęp do tego serwera BACnet 1...65535 47808
IP Adresowanie IP (IPv4 lub IPv6) - -