AO Extension

AO Extension zapewnia 4 analogowe wyjścia 0-10 V.

Dokumentacja AO Extension

Spis treści


Uruchomienie

AO Extension jest zainstalowane w odpowiedniej rozdzielnicy na szynie montażowej.

Podłącz zasilanie do Miniservera.

Podłącz urządzenia sterowane standardowym sygnałem 0-10 V do wyjść analogowych. Na przykład siłowniki 0-10 V.

Przy różnych zasilaczach lub zasilaczach zaangażowanych urządzeń należy podłączyć GND.

Po włączeniu zasilania , dioda LED statusu rozszerzenia miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie wykonaj procedurę parowania


Aktory

Krótki opis Zakres wartości
Napięcie 1
Napięcie 2
Napięcie 3
Napięcie 4
Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online AO Extension Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Dokumentacja AO Extension