Alarm awaryjny

Blok alarmu awaryjnego umożliwia osobom w sytuacjach awaryjnych wywołanie wezwania pomocy lub alarmu.
Zgodne urządzenia, takie jak Button Air, lub Wrist Button Airlub Loxone Touch połączony z blokiem lub programowanie ręczne utworzone za pomocą wejść i wyjść modułu .

W przypadku naciśnięcia używanych klawiszy lub przycisków włącza się alarm.

Spis treści


Wejścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
Tg Toggle push & hold Jeśli wejście jest aktywne dłużej niż parametr (Ta), wyzwalany jest alarm.
Jeśli wejście jest aktywne dłużej niż parametr (Tc), gdy alarm jest aktywny, alarm jest potwierdzany.
0/1
A Activate alarm Wywołuje alarm. 0/1
Ca Confirm alarm 0/1
Off Off Impuls: Wyjścia są resetowane / wyłączane.
Włączone: Blok jest zablokowany.
Dominujące wejście.
0/1
Wyjścia

Skrót Krótki opis Opis Zakres wartości
A Alarm 0/1
Aon Pulse on alarm start 0/1
Aoff Pulse on alarm end 0/1
Ca Cause of alarm Podaje nazwę lub lokalizację przycisku wyzwalającego albo nazwę użytkownika aplikacji. -
Cc Cause of confirmation Podaje nazwę lub lokalizację przycisku potwierdzającego lub nazwę użytkownika aplikacji. -
AC API Connector Inteligentny connector oparty na interfejsie API. -
Parametry

Skrót Krótki opis Opis Jednostka Zakres wartości Wartość standardowa
Ta Push & hold time alarm Dla wejścia (Tg). sec 1...10 4
Tc Push & hold time confirmation Dla wejścia (Tg). sec 1...10 2
Właściwości

Krótki opis Opis Zakres wartości Wartość standardowa
Ilość wiadomości Maksymalna liczba ostatnich zapisanych wiadomości. 2...100 20
Konfiguracja Skonfiguruj urządzenie do użycia jako przycisku awaryjnego. Normalne przyciski (np. Touch Tree) wywołują alarm, jeśli pozostaną wciśnięte przez okres 'Ta'. Kolejny impuls o długości 'Tc' potwierdza alarm. - -
Przykładowe programowanie

Podczas wstawiania bloku lub klikając Przypisz obiekty na dole bloku, otwiera się okno umożliwiające powiązanie obsługiwanych urządzeń.
Tutaj możesz wybrać, które urządzenia mają być używane do alarmów awaryjnych:

W przypadku korzystania z dedykowanego urządzenia, takiego jak Button Air lub $$LINK::www.loxone.com/help/[email protected] Button Air$$, alarm jest wyzwalany natychmiast po jego naciśnięciu. Parametr Ta jest ignorowany.

W przypadku korzystania z urządzenia Loxone Touch, do wyzwalania alarmu służy środkowy przycisk (I3). Do wyzwolenia alarmu wymagane jest długie kliknięcie z czasem określonym w parametrze Ta.

Inne urządzenia, takie jak konwencjonalne przyciski lub przełączniki, można również podłączyć do wejść obiektowych bloku za pośrednictwem wejść cyfrowych.

W dalszej kolejności wysłanie wezwania pomocy lub wywołanie alarmu można zaprogramować poprzez wyjścia tekstowe bloku, na przykład poprzez powiadomienia lub usługę Caller Service.