Air Base Extension

Loxone Air Base Extension służy do rozbudowy Miniservera i umożliwia integrację wielu urządzeń, takich jak czujniki, siłowniki lub lampy, które są wyposażone w technologię bezprzewodową Loxone Air.

Z rozszerzeniem Air base można zintegrować do 128 urządzeń Air. Transmisja danych odbywa się w paśmie częstotliwości 868 MHz. Miniserver Go ma już zintegrowane rozszerzenie Air base.

Dokumentacja Air Base Extension

Spis treści


Uruchomienie

Air base Extension jest zainstalowane w rozdzielnicy na szynie montażowej.

Podłącz zasilacz i przewód ethernet do Miniservera i przykręć antenę.

Aby uzyskać najlepszy możliwy odbiór, opcjonalnie użyj dostępnej anteny prętowej. Umieść antenę na zewnątrz rozdzielnicy, jeśli jest wykonana z metalu. Do anteny prętowej dołączony jest adapter SMA. Alternatywnie dostępna jest płaska antena samoprzylepna SMA.

Po włączeniu zasilania , dioda LED statusu rozszerzenia miga po krótkim czasie na pomarańczowo, jeśli połączenie z Miniserverem jest prawidłowe.

Następnie wykonaj procedurę parowania


Parowanie urządzeń Air

Tryb parowania

Wszystkie urządzenia Air muszą być sparowane w programie Loxone Config za pomocą trybu parowania. W stanie dostawy tryb parowania będzie aktywny po podłączeniu zasilania.

W większości urządzeń Air dioda LED stanu będzie sygnalizować tryb nauki miganiem w kolorze czerwonym/zielonym/pomarańczowym. Dokładne informacje o sposobie wskazywania trybu parowania można znaleźć w dokumentacji danego urządzenia Air.

W urządzeniach Air zasilanych bateryjnie tryb parowania jest aktywny tylko przez 5 minut, aby oszczędzać energię. W razie potrzeby należy na krótko wyjąć baterię, a następnie włożyć ją ponownie, aby ponownie włączyć tryb parowania.

Jeśli urządzenie Air miga tylko na pomarańczowo, oznacza to, że zostało wcześniej sparowane, ale nie może już nawiązać połączenia. W takim przypadku należy aktywować tryb parowania ręcznie. W większości urządzeń można to zrobić, naciskając przycisk parowania lub wyłączając urządzenie.

Wyszukiwanie i parowanie

Aby wyszukać urządzenia Air, należy najpierw kliknąć interfejs Air w Loxone Config, a następnie aktywować opcję Wyszukiwanie Air

W oknie, które jest teraz otwarte, wymienione są wszystkie urządzenia Air, które są w trybie uczenia się. Może to potrwać kilka minut:

Jeśli wybierzesz tutaj urządzenie, będzie ono identyfikować się na różne sposoby. Urządzenia z diodą LED stanu będą migać, produkty oświetleniowe będą pulsować białym światłem, inne urządzenia, takie jak Loxone Touch, będą emitować słyszalne kliknięcie. Pozwala to na prawidłowe przypisanie i nazwanie urządzeń.

Wybierz żądane urządzenie, przypisz nazwę, pomieszczenie i miejsce instalacji, a następnie dodaj je do programu za pomocą przycisku Paruj urządzenie lub +.

W prawym oknie znajduje się lista wszystkich urządzeń, które są obecnie częścią programu. Można je wyświetlić, klikając przycisk Pokaż moje urządzenia Air. Można także zastąpić istniejące urządzenie nowym urządzeniem tego samego typu, które zostało znalezione podczas wyszukiwania. Jest to przydatne, gdy trzeba zastąpić urządzenie lub dodać urządzenia do wstępnie skonfigurowanego programu. Wybierz urządzenie, które ma zostać dodane, oraz urządzenie, które ma zostać zastąpione. Kliknięcie przycisku ze strzałką skierowaną w prawo spowoduje zastąpienie starego urządzenia nowym w programie.

Aby zastosować zmiany, zapisz program w Miniserverze.

Następnie dodane urządzenia są gotowe do pracy, odpowiednie funkcje są dostępne w drzewie urządzeń peryferyjnych Loxone Config.

Aplikacja Loxone App, w sekcji Ustawienia, obsługuje również wyszukiwanie i parowanie urządzeń Air.


Automatyczne parowanie urządzeń Air

Automatyczne parowanie urządzeń Air można włączyć we właściwościach interfejsu Air na określony czas:

Aby urządzenia Air były parowane automatycznie, urządzenie Air musi być dodane w programie Config. Kliknij na interfejs Air i wybierz urządzenie poprzez "Dodaj urządzenie Air".
W oknie właściwości danego urządzenia Air należy teraz wprowadzić numer seryjny:

Następnie zapisz program w Miniserverze.

Około 3 minuty po zapisaniu w Miniserverze lub ponownym uruchomieniu Miniservera przez 4 minuty wyszukują się nowe urządzenia Air. Urządzenia Air muszą być w trybie parowania, aby można je było sparować.
Wyszukiwanie jest powtarzane co godzinę, jeśli istnieje urządzenie offline.


Ręczne włączanie trybu parowania

W zależności od urządzenia i zasilacza istnieją różne procedury ręcznego aktywowania trybu uczenia się:

Zasilanie bateryjne : za pomocą przycisku uczenia

Natychmiast po włożeniu baterii przytrzymaj przycisk uczenia przez co najmniej pięć sekund, aż dioda LED stanu symbolizuje tryb uczenia.

np. Touch Air, Siłownik Air, IR Control Air, Smart Socket etc.

Zasilanie stałe z przyciskiem uczenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia przez co najmniej pięć sekund, aż dioda LED stanu symbolizuje tryb uczenia się.

np. Multi Extension, Nano IO, etc

Stałe zasilanie bez przycisku uczenia

Odłącz urządzenie od zasilania na 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. Jeśli nie można nawiązać połączenia z Miniserverem przez dwie minuty, tryb uczenia się zostaje aktywowany na 30 minut. W tym czasie można ponownie nauczyć urządzenie.

np. RGBW Dimmer Air, Silnik żaluzjowy Solidline Air, Aktor zacieniania Air, etc


Budzenie urządzeń Air zasilanych bateryjnie

Urządzenia Air zasilane bateryjnie są zwykle w stanie niskiego poboru mocy, aby oszczędzać energię. Budzą się tylko na krótki czas, np. gdy przesyłana jest wartość lub naciskany jest przycisk. Z tego powodu z urządzeniami Air zasilanymi z baterii Miniserver nie może się kontaktować przez cały czas i dlatego nie identyfikują się one, gdy są w trybie niskiego poboru mocy.

Aby obudzić zasilane bateryjnie urządzenie Air, kliknij je prawym przyciskiem myszy w Status urządzenia i wybierz Obudź urządzenie:

Gdy urządzenie obudzi się następnym razem, pozostanie w stanie czuwania przez 5 minut. Aby ręcznie wybudzić urządzenie, naciśnij przycisk lub przycisk uczenia na urządzeniu albo uruchom czujnik.

Gdy urządzenie zostanie wybudzone, można wykonać dodatkowe funkcje, np. przeprowadzić kalibrację i test urządzenia, odparować urządzenie, pobrać szczegółowe informacje o urządzeniu, zidentyfikować je itd.

Klikając prawym przyciskiem na Air Base Extension w Statusie urządzenia, można uśpić urządzenia Air.


Aktualizacja i diagnostyka urządzeń Air

Jeśli dla urządzenia Air konieczne jest przeprowadzenie Aktualizacji, jest ono podświetlone na pomarańczowo w oknie Status urządzenia). Dzieje się tak często po niedawnej aktualizacji oprogramowania Miniservera lub podczas dodawania urządzeń ze starszą wersją oprogramowania sprzętowego.

Miniserver automatycznie aktualizuje urządzenia Air w tle, co może zająć do jednej godziny.
Urządzenia na ogół pozostają sprawne. Mogą jednak wystąpić opóźnienia w komunikacji. W rzadkich przypadkach niektóre funkcje urządzeń Air mogą nie być dostępne do czasu zakończenia aktualizacji.

Do Diagnostyki dostępne są następujące opcje:

1. Status LED urządzenia umożliwia już szybkie sprawdzenie błędów.
Naprzemiennie czerwony / zielony / pomarańczowy kolor: Urządzenie jest w trybie uczenia się.
Pomarańczowa LED miga: Nie jest możliwe połączenie z Airbase/ Miniserverem.
Miga na zielono (świeci 3 razy, a następnie gaśnie): Wszytsko jest OK, urządzenie online
Szybkie miganie czerwono/zielone: Urządzenie jest wybrane w Config i identyfikuje się
Brak migania: Normalna praca (w zależności od urządzenia dioda LED stanu jest wyłączona lub można ją wyłączyć)

2. W statusie urządzeń urządzenia Air są wymienione ze szczegółowymi danymi na temat siły odbioru i pojemności baterii.


Dalsze informacje

Technologia Air

Postępowanie przy problemach z technologią Air


Wejścia diagnostyczne

Krótki opis Jednostka Zakres wartości
Status online Air Base Extension Cyfrowy 0/1
Kanał wolny Air Base Extension Cyfrowy 0/1
Właściwości

Krótki opis Opis Wartość standardowa
Numer seryjny Określa numer seryjny urządzenia.
Dla Extensions: wybór 'Auto' jest możliwy jedynie wtedy, gdy tylko jedno Extension tego typu istnieje.
-
Region (kanał) Region określa częstotliwość nadawania.
Należy zapoznać się z regulacjami prawnymi!
-
Wykonaj pojedynczo aktualizację urządzeń Air Zawsze aktualizowane jest jednocześnie tylko jedno urządzenie Air, przez co redukowane jest obciążenie kanału komunikacji bezprzewodowej. -
Automatyczne parowanie urządzeń Air do… Do tego czasu urządzenia Air dodane ręcznie z numerem seryjnym będą parowane automatycznie, gdy tylko zostaną znalezione. -
Klucz szyfrowania Klucz do synchronicznego szyfrowania komunikacji Air. Szesnastkowy, długość 32 bajtów. -
Odtwórz klucz szyfrowania Utwórz nowy klucz szyfrowania. Nauczone urządzenia będzie trzeba ponownie nauczyć! -
Monitoruj status online Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie powiadamiany za pośrednictwem Statusu systemu lub Mailera, jeśli urządzenie nie będzie już dostępne lub przejdzie w stan offline. -
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Instalacja wymaga instalacji w odpowiedniej obudowie, aby zapewnić ochronę przed kontaktem, wodą i brudem.

Urządzenia nie wolno używać do zastosowań krytycznych dla bezpieczeństwa.


Dokumenty

Dokumentacja Air Base Extension