Niveaumeter in een regenput

In het kort: niveaumeter om eenvoudig het waterniveau te meten

Of het nu gaat om de irrigatie van een tuin, het schoonmaken van auto’s, het besproeien van een voetbalveld, het doorspoelen van toiletten of het vullen van zwembaden; het gebruik van regenwater is een goede manier om het milieu te beschermen. Drinkwater is immers een duur goed. Daarnaast worden er hoge energiekosten gemaakt voor de winning en behandeling. Het zou dus zeker een verspilling van natuurlijke en financiële middelen zijn.

Een regenton dient als opvang- en opslagtank voor regenwater. Dankzij de regenton kan de irrigatie van tuin & co. op een grondstofbesparende manier worden uitgevoerd. Dit toepassingsvoorbeeld laat zien hoe een intelligente niveaumeter is geïntegreerd in een Loxone project om het waterniveau te meten.

Oplossing & Configuratie: automatische niveaumeter en waarschuwing

Met behulp van Loxone Config kunnen de niveaumeter van de regenput of regenton en een waarschuwingsfunctie in enkele minuten worden uitgevoerd. 

De regenton wordt bewaakt door een ultrasone sensor, die op het deksel van het waterreservoir is geplaatst. Deze sensor heeft een geïntegreerde 0-10V converter. Zo kunt u bepalen in welk bereik de niveaumeter dient te werken (hier: 0-400 cm). Elke 60 minuten meet de ultrasone sensor het niveau in de regenput en geeft het de informatie door aan de Miniserver. 

Als een kritisch waterniveau wordt bereikt (minder dan 50%), dan wordt de eigenaar via pushmelding in de Loxone App op de hoogte gebracht. Dit voorkomt dat de waterpomp droogloopt. Hiervoor werden vooraf verschillende statuswaarden ingesteld met behulp van de statusbouwsteen: 

  1. Empty (waterniveau = 0)
  2. Major Error (waterniveau < 100 cm)
  3. Warning (waterniveau tussen 100 en 200 cm)
  4. Done (waterniveau tussen 200 en 350 cm)
  5. Full (waterniveau >= 350 cm)

Hardware:

Configuratie:

Niveaumeter

Download de voorbeeld configuratie:

Waarom u en uw klant een automatische niveaumeter moeten overwegen?

De automatische niveaumeter in de regenput of regenton is een gunstige uitbreiding voor nieuwe of bestaande Loxone projecten. Zonder veel moeite kan een ultrasone sensor in de put of ton worden geïnstalleerd en in het slimme systeem worden geïntegreerd. De eigenaars worden op de hoogte gebracht van een kritische waterstand door middel van pushmeldingen. De waarschuwingsfunctie voorkomt zo dat de waterpomp droogloopt en bespaart veel moeite en kosten. Het niveau kan ook vanop afstand worden opgeroepen. 

De automatische niveaumeter kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen. Het voorbeeld kan ook verder worden uitgebreid en er kan bijvoorbeeld een automatische uitschakeling van de waterpomp worden gerealiseerd, een melding via de Caller Service of de weergave in de visualisatie kan worden aangepast. Er zijn geen grenzen aan uw creativiteit!

 

De lokale regelgeving en normen moeten in acht worden genomen. De inhoud van deze pagina maakt bepaalde aannames over de installatie. De informatie op deze pagina vervangt de contextuele kennis van een Loxone Partner niet. Voor een professioneel geïnstalleerde oplossing kunt u contact opnemen met een Loxone Partner om een van de in deze Use Case genoemde functionaliteiten te realiseren.

Meer praktijkvoorbeelden in deze reeks