Geautomatiseerde groene gevels

Steffi De Graaf
april 2, 2021 in Case StudiesKnow How
Zogenaamde groene gevels, verticale tuinen of groene muren zijn een perfecte manier om meer groen in stedelijke gebieden te brengen. Groene gevels bieden niet alleen ecologische voordelen, zij dienen ook als isolatie, bevorderen de biodiversiteit, zuiveren de lucht, verbeteren het microklimaat en dragen zo bij tot een betere levenskwaliteit. De Spaanse Loxone Partner Verdtical Ecosisteme is gespecialiseerd in de automatisering van verticale tuinen. Het beste bewijs dat onze Miniserver het milieu verbetert en groene vingers heeft.

Wat zijn de voordelen van een groene gevel voor mens en milieu?

Een verticale tuin is bedoeld om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Groene gevels bieden een grotere biodiversiteit aan planten en absorberen verontreinigende stoffen in de lucht. Andere voordelen van het vergroenen van gevels zijn:

 

  • Vermindering van het hitte-effect (verlaging van de binnentemperatuur van een gebouw met maximaal 5°C in de zomer en handhaving van deze temperatuur in de winter. Dit betekent een besparing tot 500 € per m2 per jaar).
  • Verminderd risico op overstromingen (het regenwater wordt grotendeels vastgehouden).
  • Laag waterverbruik dankzij een gesloten circuit.
  • Eén vierkante meter plantendek produceert de zuurstof die één persoon in een jaar nodig heeft.
  • Eén vierkante meter plantendek vangt 130 gram stof per jaar op.
  • Filtratie van schadelijke gassen en zware metalen.
  • Groene vegetatie op de werkplek verbetert de prestaties van mensen en vermindert hun ongemak.
  • Een plantendek fungeert als isolatiemateriaal en vermindert de geluidsoverlast met wel 10 decibel.
  • Verticale tuinen bieden habitat voor dieren in de stad.

Bevordering van vergroening van gevels

Gevelvergroening is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook ecologisch verantwoord. In sommige grote steden is gevelbegroening al verplicht voor het hele gebouw. Daarom komen vergroende muren vaak in aanmerking voor subsidies. 

Grüne Fassaden - Loxone Automatisierung der Fassadenbegrünung

Eenvoudiger onderhoud van groene gevels

Hoe mooi groene gevels in de stadsjungle ook zijn, de onderhoudsinspanning erachter is meestal enorm. Daarom biedt Loxone Partner Verdtical Ecosisteme intelligente besturing van verticale tuinen aan. Loxone zorgt voor een eenvoudiger onderhoud van de geavanceerde groene muren dankzij de open schaalbaarheid. De Miniserver maakt de integratie mogelijk van een brede waaier van automatismen, of het nu gaat om verlichting, irrigatie, monitoring of energie-efficiëntie. Onnodige handmatige taken worden zo gemakkelijk tot een minimum beperkt en belangrijke hulpbronnen worden gespaard.

Verticale vergroening van een kantoorgebouw in Barcelona

Verdtical Ecosisteme heeft een verticale tuin aangelegd voor een kantoorgebouw in Barcelona. Sindsdien heeft de Loxone technologie het onderhoud van de planten en het begroeiingssysteem vereenvoudigd.

Voor ons was het een uitdaging om een 360º automatiseringsoplossing aan te bieden, bestaande uit bewakings-, veiligheids- en preventieprotocollen voor dit levende ecosysteem. Gezien de verschillende behoeften van de planten moet rekening worden gehouden met een veelheid van factoren, zodat tijdig kan worden ingegrepen en tegelijkertijd de taken en kosten in verband met het onderhoud van het vergroeningssysteem kunnen worden beperkt. Dankzij Loxone konden wij veel van deze taken gemakkelijk uitvoeren.

Antonio Guzman

Projectleider, Verdtical Ecosisteme

Feiten & cijfers

Locatie:
Polígono industrial Potosí (Barcelona).
Gebouw UrbaserBouwjaar:
2020Oppervlakte:
200m2 verticale tuin en
350m2 groen dakLoxone Partner:
Verdtical EcosistemaLoxone componenten:
Miniserver
Tree Extension
Nano DI Tree

5 AI Extensions

Modbus Extension
Relay Extension

Groen brein voor groene muren – wat is er geautomatiseerd met Loxone?

De verticale tuin van het kantoorgebouw bestaat uit 20 panelen met verschillende zones. Het Enmotic virtualisatieplatform maakt verbinding met de Loxone Miniserver en verzamelt gegevens van verschillende groepen installaties tegelijk.

1. Vochtigheidsregeling

De vochtigheidsregeling van elk paneel wordt individueel uitgevoerd, aangezien elke plant andere behoeften heeft. Als de vereiste vochtigheid wordt overschreden, wordt een waarschuwing naar het mobiele toestel gestuurd. Als er te weinig water is, wordt er automatisch water gegeven.

2. Controle van het zoutgehalte

Het zoutgehalte van het substraat is ook een belangrijke factor om te weten om de nodige meststof te injecteren of om een waarschuwing naar het mobiele toestel te sturen in geval van overmaat.

3. Bewaking van het waterverbruik

De controle van het waterverbruik gebeurt via de debietmeters die de liters per dag, uur, maand en jaar registreren en de informatie naar de Loxone Miniserver sturen en grafieken maken om het verbruik te controleren. De temperatuur- en vochtigheidssensoren bepalen of continue besproeiing al dan niet nodig is en om mogelijke ziekten zoals Botrytis (grauwe schimmelaantasting) te voorkomen.

4. Waarschuwingssysteem

Het kan ook detecteren of er waterverlies is uit de irrigatieleiding, of het magneetventiel geblokkeerd is, of er een technisch defect is of dat er te weinig licht is. Elk incident of falen wordt onmiddellijk opgespoord en gemeld. Hierdoor kan het onderhoudsbedrijf snel handelen. Dit bespaart veel tijd en beschermt het gevelgroen. Op het dak is er een klein waterreservoir met planten en dieren. Het waterpeil wordt voortdurend gecontroleerd. Er wordt een waarschuwing verstuurd als het niveau onder of boven de drempelwaarden komt.

Energiebesparing door groene gevels

Gevelbegroening levert niet alleen intelligente controle- en waarschuwingsdiensten op, maar biedt ook mogelijkheden voor energiebesparing. Waar vroeger een hitte-effect op het gebouw bestond, wordt de temperatuur nu gehandhaafd, en wat ooit simpel was, bestaat nu uit fotovoltaïsche modules en windturbines die elektriciteit opwekken om de verticale tuinen van stroom te voorzien.

Groene gevels in beeld:

Meer weten over Loxone?

Ben je elektricien?

Je wilt jouw klanten de unieke automatisering met de Loxone Miniserver aanbieden? Neem contact met ons op en profiteer van de sterke samenwerking met Loxone, de marktleider in gebouw- en huisautomatisering.

Ben je een woningbouwer, ondernemer …?

De Loxone Miniserver is de perfecte
tool voor de eenvoudige sturing en intelligente automatisering van allerlei soorten projecten.
Smart Home, commercieel project of andere toepassing.

Ik wil meer over LOXONE weten