Statistiky

Zaznamenávání statistik

Díky Miniserveru můžete zaznamenávat každou měřitelnou veličinu, sepnutí, … a tak dále. Zaznamenané údaje budou přehledně zobrazeny v diagramu. Záznamy se také dají exportovat do souboru .csv, popřípadě exportovat na web.

Pokud bude SD karta plná, nebudou se zaznamenávat žádné nové statistické údaje a nedojde k přepsání starších záznamů. Jednotlivé záznamy mohou být smazány pomocí FTP přístupu.

Aktivace statistik

Položka pro aktivaci statistik se nachází v okně Vlastností příslušného objektu.

Interval statistik

Statistiky mohou být zaznamenávány v následujících intervalech:

  • Jakákoliv změna (max. 1 měření za minutu)
  • Průměr za minutu
  • Průměr za 5 minut
  • Průměr za 10 minut
  • Průměr za 30 minut
  • Průměr za hodinu

Vezměte prosím na vědomí, že při častém zápisu statistik dochází k velkému zatížení Miniserveru. Proto zvažte, zda jsou pro Vás statistiky důležité a zda je doopravdy potřebujete. V momentě, kdy se rozhodnete, že je pro Vás daná statistika důležitá, zvolte prosím záznam na co možná nejdelší možnou dobu, ideálně 1 hodinu.

Pokud je aktivováno zaškrtávací políčko „Akumulovaně“ bude hodnota připočítávána. Podobně jako u funkčního bloku „Elektroměr“, u kterého je vidět spotřeba za jednotlivé časové úseky ve sloupcovém grafu.

Druhy statistik

Pokud je aktivováno zaškrtávací políčko „Akumulovaně“, do statistik se bude zapisovat rozdíl hodnot. Stejně jako je to u elektroměru: Do statistik se bude zapisovat rozdíl hodnot mezi dvěma časovými intervaly.

V podstatě existují tři různé typy statistik:

Trend Spojnicový graf: Body jsou spojené linkou. např. pro teploty
Akumulovaně Sloupcový graf: Sloupec zobrazuje rozdíl mezi dvěma body. např. pro elektroměr
Skok hodnoty Graf znázorňující aktivaci a deaktivaci např. pro digitální signály (zap./vyp.

Statistiky na e-mail

Pro doručování statistik můžete u volby „Odeslané maily“ nastavit, jestli se mají odesílat emailem a kdy.

U nastavení „Statistiky maileru“ můžete vybrat existující profil, který se má pro odeslání statistik použít.

Více informací o Maileru naleznete zde.

Načtení statistik

Zaznamenané statistiky je možné zobrazit pomocí Loxone Configu.

V kontextovém menu zvolte záložku “Miniserver” a ikonu “Stáhnout statistiky”.

loxone config statistiky

V levém horním rohu můžete vybrat datum od kterého chcete statistiky načíst. Automaticky je vždy vybrán první měsíc. Pro výběr jiného počátečního data klikněte na rozbalovací šipku, zobrazí se vám okno kalendáře.

Pak už jen stačí kliknout na tlačítko „Nahrát“.

Nyní se vám zobrazí všechny zaznamenané vstupy a výstupy. Kliknutím na objekt se zobrazí grafické křivky měnících se hodnot daného objektu.

Statistiky Loxone Miniserveru

Pomocí tlačítka „Export“ se statistiky automaticky exportují ve formátu CSV (Excel, …) na Vámi zvolené místo v PC. CSV soubory se vytvářejí pro každý objekt.

Pole „Ignorovat nulové analogové hodnoty“ umožňuje skrýt nulové hodnoty a ve statistice se zobrazí pouze vyšší hodnoty.

Pokud se zaplní paměťová karta, statistiky nebudou zaznamenány.

Načtení statistik pomocí prohlížeče

Statistické údaje lze také zobrazit pomocí webového prohlížeče.

Pro zobrazení těchto statistik zadejte do prohlížeče následující URL adresu: http://“IP adresa Miniserveru“/stats/.

Statistiky - struktura

Vizualizace statistik

Pokud jsou statistiky u funkčního bloku, vstupů, … povoleny, pak se ve vizualizaci automaticky zobrazí jako na příkladech níže.

statistika - teplota - vizualizace

Statistiky teplot

statistika - elektromer - vizualizace

Statistiky elektroměru

Odstranění statistik

Data statistik se mohou snadno odstranit přímo v Loxone konfiguračním softwaru.

Statistiky můžete odstranit v okně, které vyvoláte v menu „Údržba“ a potom kliknete na „Spravovat SD kartu“.

spravovat sd kartu

Pak se otevře samostatné okno, kde můžete vidět statistiky, log soubory, Tracker, aktualizační soubory.

Zaškrtnutím vyberte soubor, který chcete smazat a klikněte na „Vymazat“.

vypis dat sd karta

Statistiky pro aktuální měsíc se nezobrazují a nelze je vymazat.