Jak na dotace na zateplení a stínění? Ušetřete co nejvíce


18 října, 2022 in Know How

Kousnout se a zařídit si dotace dá sice práci, ale pokud budete úspěšní, váš rozpočet se bude radovat. Program Nová zelená úsporám nabízí mimo jiné granty zaměřené na vnitřní teplotu domácností. Zatímco zažádat o dotaci na stínění je poměrně snadné, u zateplení si žadatel musí dát více pozor. Článek vysvětluje podmínky a nástrahy dotací a zjišťuje, jak úspory s dotacemi maximalizovat.

Program Nová zelená úsporám podpořil již 85 000 projektů a při splnění podmínek má šanci na zajímavý příspěvek každý. Je potřeba na to včas sednout a vše naplánovat. Pak to zvládnete, přestože na první dobrou vypadá papírování děsivě. Není co ztratit – při zateplení domu dotace finančně uleví rozpočtu, stejně jako dotace na venkovní stínicí techniku.

Opatrně! Neznamená to, že je každá žádost předurčena k úspěchu. Není dobré se neúměrně zadlužit, koupit drahou techniku a spoléhat na dotační program, že investici zaplatí. Může se stát, že dotace bude ve výsledku nižší nebo žádná. Granty se navíc vyplácejí až zpětně po dodání různých materiálů v řádu měsíců až let.

Žena sleduje kasičku a zvažuje úspory
Běžně má proces 5 fází – od seznámení se s podmínkami přes zpracování projektu, podání žádosti a realizaci až po samotné získání dotace.

Dotace na zateplení domu – jak na ni?

Nová zelená úsporám zateplení přeje. Jen počítejte s náročnými přípravami a dávejte pozor, abyste správně a neprodleně shromažďovaly potřebné materiály. Postupujte společně s firmou, která bude v průběhu stavby měřit a sbírat data a dokumenty. Celý projekt zateplení rodinného domu nebo řadovky plánujte na míru dotaci a žádost podejte ideálně ještě před jeho zahájením. Co na zateplení domu dotace tedy potřeba?

Zateplená fasáda rodinného domu
ikona jedničky
Bez návodu se neobejdete. V první řadě si projděte dokument s pokyny k Nové zelené úsporám a vyznačte si relevantní části.
ikona dvojky
Odborník vám musí změřit tepelné úniky (propustnost obálky budovy). Firmy na termovizní měření nabízejí balíčky pro různě velké projekty. Nejčastěji zaplatíte řádově tisíce korun. Naměřené parametry musí splňovat požadavky podle tabulek.
ikona trojky
K žádosti musíte přiložit odborný posudek a potvrzení o vlastnictví bankovního účtu. Další dokumenty potřebujete pro projekty v památkově nebo přírodně chráněných zónách. (kapitola 5.1)
ikona čtyřky
Připravte si projektovou dokumentaci. Musíte dodat technickou zprávu a výkresovou část stávajícího i nového stavu. (7.3.1.)
ikona pětky
Úředníky budou zajímat i přímé výdaje na realizaci. Mějte k dispozici faktury, potvrzení jejich zaplacení atd., a to u každého realizovaného opatření zvlášť. Viz kapitola 8.
Dále se hodí vědět:
ikona šipky
Dotaci mohou získat jen domy s datem žádosti o stavební povolení před 1. červencem 2013.
ikona šipky
Topíte hlavně kotlem na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy? Musíte ho vyměnit za zdroj podle současných požadavků na nově instalované zdroje! Případně se napojit na soustavu zásobování teplem.

Dotace a stínicí technika

Pokud chcete lépe nakládat s energiemi a především pokojovou teplotou, je stínicí technika trefa do černého. O podporu můžete požádat pouze v kombinaci s dotací na zateplení (kapitola 4.4.1.).

Žádost je znatelně snazší. Než pořídíte systém a podáte žádost, pamatujte na tyto nejdůležitější podmínky, které platí pro dotace na žaluzie, dotace na venkovní žaluzie a dotace na venkovní rolety:

Stínění obývacího pokoje
ikona jedničky
Musíte si pořídit stínicí techniku s prvky nastavení úrovně zastínění.
ikona dvojky
Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
ikona trojky
Stejně jako u zateplení, dodat musíte dokumenty uvedené v kapitole 5.1.
ikona čtyřky
Výše dotace se liší podle zvoleného typu ovládání stínění. Rozdíly vysvětlíme níže.

Shrnutí: Kolik dostanete?

  • Vlastníci stávajících rodinných domů
  • Vlastníci řadovek
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

→ Na zateplení: Maximálně 650 000 korun a nejvýše 50 % z celkových přímých výdajů na realizaci. Záleží na typu budovy a opatření (tabulka v kapitole 4.1.1.)

→ Na stínicí techniku: Podle typu systému 1 000 korun/m² (s ručním ovládáním) nebo 1 500 korun/m² (s inteligentním řízením) plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém.

  • Vlastníci stávajících bytových domů
  • SVJ stávajících bytových domů
  • Pověření vlastní stávajících bytových domů
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

→ Na zateplení: Až 50 % z celkových způsobilých výdajů a 700 – 3 800 korun/m². Kvalitnější zateplení znamená vyšší dosažená podpora. (4.1.1.)

→ Na stínicí techniku: 1 500 korun/m² plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém.

Jako majitelé rodinných domů tedy můžete výši podpory na stínění snadno zvýšit o celou polovinu. A to inteligentním, automatickým ovládáním.

Přitom manuální ovládání stínicí techniky je dnes prakticky překonané. Ruční řízení je značně nepohodlné a žaluzie (či rolety apod.) vás pořádně zaměstnají. Navíc takové řešení výrazně snižuje efektivitu stínicích prvkům a tím pádem úspory.

Inteligentní systém řízení dnes není vysokou investicí a hravě splní podmínku dotace: automatické ovládání stínicí techniky na základě vyhodnocení dat z intenzity slunečního záření nebo časového denního režimu uživatele a celoročního pohybu slunce. Automatizace ušetří spoustu práce a naplno využijí potenciál úspor za vytápění/chlazení. A kromě maximálního pohodlí získáte funkce navíc:

  • při silném větru se stínění zablokuje v bezpečné poloze a nedovolí pohyb
  • v silném mrazu rovněž nedovolí pohyb, aby se případně zamrzlé lamely nedeformovaly pohybem nebo se neponičil pohon
  • a spoustu dalších funkcí včetně centrální správy stínění v mobilní aplikaci.
ovládání žaluzií v aplikaci

Automatizace: Posune zateplení na další level

Automatizace s rozšířením o některé prvky (třeba elektronické hlavice) navíc převezme i starost o vytápění. K izolaci zateplením se tak přidají funkce jako automatická zónová regulace (v každém pokoji). Stačí jednou v aplikaci nastavit ideální teplotu pro každý pokoj a kdy ji má být dosaženo. Systém pak sám řídí vytápění a naučí se, kdy začít a přestat topit, aby byl maximálně efektivní. V nepřítomnosti nebo v noci se topení utlumí, aby neplýtvalo. S integrací okenních kontaktů získáte navíc funkci, kdy se samo přestane topit chvíli po otevření okna.

Stínění i vytápění na sebe budou navzájem reagovat a společně se postarají o co nejefektivnější dosažení vámi nastavené teploty. V létě se uleví klimatizaci, v zimě stínění vpustí paprsky dovnitř a pomůže s vytápěním. (Automatické ovládání má možnost manuálního zásahu, abyste si mohli nastavení měnit – na jednoduchém tlačítku nebo v aplikaci.) Pokud tedy zateplíte, pořídíte stínicí techniku, automatizujete ji a navíc získáte dotace, máte doma ten nejlepší balíček pro nízkou spotřebu dnes tak drahých energií.
Zónová regulace
Tip: Výše popsané funkce získáte se systémem inteligentní automatizace domů a budov Loxone. Zeptejte se zdarma a nezávazně na podrobnosti a nechte si případně doporučit firmu, která vám řešení nainstaluje.

Jak začít: Užitečné odkazy

Žádat o dotaci musíte online přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka:

Přikládáme i další odkazy s podrobnými informacemi, které jistě využijete:

Příklady českých projektů s chytrým stíněním:

Chci být informován o novinkách