Obchodní centrum v Lublinu využívá obnovitelné zdroje. Energii řídí chytře


19 prosince, 2022 in Reference

Nestabilní ceny elektřiny a plynu mají zásadní vliv na provozní náklady servisních a komerčních budov. Investoři hledají komplexní řešení, která budou schopná zajistit ekonomický provoz. Jak se minigalerie v polském Lublinu vypořádala se současnou situací? Díky obnovitelným zdrojům energie a inteligentnímu řízení se podařilo vytvořit soběstačný objekt, který snižuje provozní náklady pro nájemce a zajišťuje dostupné ceny pro zákazníky.

Kombinace obnovitelných
a emisních zdrojů tepla

V obchodním domě je několik zdrojů tepla. Základem jsou dva plynové kogenerátory, (50 a 30 kW), které po přivedení plynu mění tento plyn na elektřinu a teplo. Kromě toho v kotelně najdete soustavu plynových kotlů a tepelných čerpadel. Celkový instalovaná kapacita výrazně převyšuje potřeby objektu. To však byl záměr majitele, který chtěl zůstat nezávislý na výkyvech cen energií.

Kondenzátory chladiče odebírají teplo z chladniček v supermarketu. Celý systém je rovněž zásobován vodou o teplotě 45 až 70 °C.

Na střeše galerie je rovněž instalovaná fotovoltaika s výkonem 50 kW a solární kolektory.

Srdcem systému je vyrovnávací nádrž s objemem 4 m³. Pojme čtyři tuny vody. Každý ze zmíněných zdrojů energie (kolektory, čerpadla, kotle, rekuperace tepla, kogenerátory) se přivádí do zásobníku. Teplo ze všech systémů se mísí a dodává do:

 • Topného systémi pro celou budovu rozdělený do tří zón,
 • zásobníku TUV (500 l),
 • myčky aut.

Fakta

Lokalita:
Lublin, Polsko


Název objektu:
Centrum handlowe „Stokrotka”


Loxone Partner:
Arbor Energia Sp. z o.o.


Loxone řídí:
Automatické řízení energie
Fotovoltaika
Vytápění
Osvětlení

Inteligentní energetický management

Takto rozsáhlý systém vyžaduje spolehlivou a účinnou kontrolu. Právě tady vstupuje do hry inteligentní automatizace Loxone. Jejím úkolem je měřit (měřiče tepla, elektroměry pro čerpadla) a vybrat nejlevnější zdroj tepla v daný moment.

Od příštího roku budou nákupy elektřiny a plynu probíhat na denním trhu. Na spotovém trhu se ceny mění každou hodinu.

Miniserver samostatně určí, který způsob pokrytí spotřeby energie a tepla je v danou hodinu nejvíce optimální.

Fotovoltaika na střeše galerie
Invertory Fronius
Od března do poloviny listopadu 2022 zatím nebyl spuštěný ani jeden doplňkový emisní zdroj (kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, plynové kotle…). Všechna tepelná energie, která se v současnosti spotřebuje, je vyrobená rekuperací tepla a solárními kolektory.
Michał Jarosiński

Arbor Energia Sp. z o.o.

Je potřeba brát v úvahu, že spotřeba energie v létě není vůbec malá. Kotelna napájí automyčku umístěnou před budovou. Myčka potřebuje teplo po celý rok, ani během léta není využívána málo. Přesto většinu roku funguje na obnovitelných zdrojích energie (rekuperace klimatizace a chlazení či solární kolektory).
Myčka pro auta

Z úspor profitují všichni: investor, nájemci zákazníci obchodního centra

V centru obchodu a služeb je více nájemců. Ti rovněž profitují z úspor a zavedených řešení. Naučili se efektivně využívat spotřebu energie, mají nižší provozní náklady, z čehož vyplývají lepší ceny pro zákazníky. Díky tomu je budova konkurenceschopná vedle dalších obchodních center.

V hlavním rozvaděči je druhý Miniserver, který podporuje elektroměry. Loxone poskytuje jednoduchý způsob fakturace nájemcům energie. Každý z nich si může zkontrolovat, v které části dne spotřebuje nejvíce energie a jak. Všechny statistiky mají nájemníci k dispozici v aplikaci Loxone.

Hlavice řídí teplotu v místnostech
Osvětlení je řízeno na základě pohybu

Malé senzory, velké výhody

V polské Stokrotce je rovněž nainstalované:

 • několik desítek hlavic na radiátory,
 • 25 senzorů pohybu a přítomnosti,
 • 20 Komfortních senzorů.

Hlavice řídí distribuci tepla do místností. Osvětlení je řízené přítomnostními senzory. Aktivuje se jen v zónách, kde se někdo skutečně nachází. Tato jednoduchá funkce může přinést řadu úspor a navíc poskytuje množství cenných informací, například mezi kterými regály v prodejně se zákazníci nejčastěji nacházejí. Díky teplotním senzorům systém ví, odkud teplo proudí a jaké teploty jsou ve vyrovnávací nádrži.

Loxone jsme si vybrali díky komplexnímu řešení. Na trhu není tolik systémů, které zvládnou tak komplikovaný energetický management, jako má naše budova. Zařízení jako kotle, tepelná čerpadla, solární panely, kogenerátory či rekuperace tvoří skutečně komplikovanou soustavu, kterou systém musí řídit efektivně, bez poruch, aby zařízení mohla fungovat bez fyzického dohledu. Po prvních testech a vyhodnocení Loxone splnil naše očekávání. Je možné, že pokud budeme v budoucnu do budovy dále investovat, rozšíříme i systém Loxone.
Paweł Bryłowski

Investor

Fakt: Automatizace Loxone v nákupním centru snížila měsíční náklady na energii o 15 %. Jde o úsporu cca 12 000 eur za rok. Investice do inteligentního systému se do roka vrátila.

Nahlédněte dovnitř

Práce na systému trvaly dva až tři měsíce a neustále přibývají nové funkce. V současnosti se Loxone Partner, společnost Arbor Energia, snaží zajistit nezávislost chodu systému na vnějších faktorech, jako jsou výpadky elektřiny. Doporučuje vám podívat se na několik fotografií z kotelny, hlavního rozvaděče a jiných součástí.

(c) Autor fotografií: Anielso Photo & Movie

Ptejte se zdarma

Prokonzultujte s námi váš projekt nebo se staňte Loxone Partnerem v několika málo krocích!

A
Konzultace projektu zdarma
Zvažuji ve vlastním projektu využít Loxone a rád bych získal více informací.

A
Stát se partnerem
Rád bych se zeptal, v čem spočívá partnerství s Loxone a jak na to.

Konzultace projektu zdarma

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stát se partnerem

  • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chci být informován o novinkách