Ako regulovať HVAC sústavu? Inteligentne


09/03/2022 in Know How
Regulácia HVAC, veľká téma pre industriálne a komerčné budovy, ako sú laboratóriá, nemocnice, múzeá i fabriky. HVAC systém sa však môže objaviť aj v domácnostiach. Nájdeme ho skrátka v budovách, kde je nutné zariadiť vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu zároveň, tu ani iné riešenia nedávajú zmysel. HVAC regulátory si tu zaistili pomerne istú účasť, to predovšetkým vďaka svojej efektivite a riešeniu „všetko v jednom“. Ale aj tu je priestor na zlepšenie – inteligencia!

Čo je to HVAC?

HVAC sústava spája vykurovanie, klimatizáciu a ventiláciu do jedného systému. HVAC vykurovanie aj chladenie sa rieši vzduchotechnikou, ktorá zároveň zaisťuje prísun čerstvého vzduchu. Prvou možnosťou riešenia je cirkulácia, tzn. že jednou časťou sústavy sa vzduch vracia späť k zdroju a druhou časťou prúdi už vzduch znovu ohriaty/ochladený podľa potreby. V industriálnych budovách a špecificky vo fabrikách uvidíme „jednocestné“ riešenie. Výkonné HVAC jednotky ženú upravený čerstvý vzduch zvonku cez distribučnú sústavu a otvorené svetlíky sa potom v lete prirodzene zbavujú tepla.

5 bodov pre inteligentné riešenie HVAC systémov

1. Celá budova pod kontrolou

Vďaka inteligentnej automatizácii od Loxone sa HVAC systém riadi automaticky, bez potreby manuálneho ovládania a nastavovania. Ale aj napriek tomu môžete celý systém ovládať pomocou bezplatnej aplikácie Loxone odkiaľkoľvek na svete. Zobrazíte si schému systému a uvidíte všetky jeho ovládané komponenty, teploty, rôzne módy, stavy klapiek, atď. Už nepotrebujete správcu TZB, pretože Loxone sa môže postarať o celý MaR systém, osvetlenie, komunikačné systémy a ďalšie. Všetko pohodlne skontrolujete a môžete ovládať v jednej aplikácii.

Vykurovacia voda – Robert Hošek, Česko
Vykurovacia soustava v nemocnici - OPEN SOLUTION s.r.o. , Česko
Vykurovací systém - Y Soft Corporation, a.s., Česko
Pôdorys, Cupola d.o.o

2. Zanášanie filtrov

HVAC vykurovanie je vlastne riešenie cirkulácie a úpravy vzduchu, či už ide o vzduch vonkajší, alebo vnútorný. To znamená, že je do jednotiek nasávané obrovské množstvo prachu a nečistôt, ktoré treba filtrovať. Filtre HVAC systému sa raz zanesú a je zásadné, aby prebehla výmena, inak hrozí postupne čím ďalej tým horšia efektivita jednotky, až sa stane prakticky nepoužiteľným žrútom energií. Všeobecne sa odporúča meniť filtre raz za 90 dní. Loxone môže pred dátumom výmeny poslať niekoľko notifikácií v aplikácii, a dokonca zavolať zodpovednej osobe a oznámiť jej správu. Vezme pritom do úvahy skutočné vyťaženie systému. Pokiaľ sa situácia nerieši a hrozilo by poškodenie, inteligentný systém môže aj podniknúť ochranné kroky napríklad zablokovanie ventilátorov v systéme.

3. Úniky kondenzátu

HVAC jednotky produkujú kondenzát. Produkcia je samozrejme priamo úmerná výkonu a veľkosti riešenia. Ďalej systém obsahuje armatúry pre obeh chladiva/vykurovacej kvapaliny. V prípade akéhokoľvek úniku kvapalín na to Loxone okamžite upozorní alarmom a podnikne príslušné kroky. Pokiaľ to riešenie vyžaduje Loxone zatvorí prívod kvapalín, zastaví príslušné jednotky a ďalšie.

4. Zónová regulácia

Loxone automaticky reguluje teplotu v jednotlivých zónach pomocou regulačných prietokových klapiek. Toto môže byť použité pre každú izbu, miestnosť, sálu alebo halu, zónu definujete vy. Vďaka strojovému učeniu sa v jednotlivých zónach dosiahne teplota vždy presne a v daný čas. K tomu patrí individuálne nastavenie týždenného programu v aplikácii (ako pri termostate). Tiež je možné definovať rôzne užívateľské režimy, napríklad, že každý sviatok bude systém iba v režime ochrany budovy (pozri nižšie).

Kalendár na nastavenie režimov v iPade
Nastavením režimu aktivácie prítomností bude systém šetriť energiou, pokiaľ nie je detekovaná prítomnosť dlhšie ako 30 minút. Akonáhle je opäť detekovaná prítomnosť, teplota sa nastaví späť na režim komfort, teda maximálne presnú teplotu.

5. Ochrana budovy

Loxone v kombinácii s HVAC systémom zariadi, že teplota v jednotilvých zónach nikdy nestúpne a neklesne pod nastavené telo. Ak tepelné senzory detekujú neštandardné chovanie sústavy, alebo príliš rýchle zmeny teploty, budete okamžite upozornení. Neštandardné chovanie HVAC sústavy poukazuje napríklad na poškodenú klapku, uvolnené tesnenie a ďalšie.

teplota - aplikácia Loxone
teplota aplikácia Loxone

Záver:

Realizácia ani prevádzka HVAC rozhodne nie je hračka. Prečo sa o tak náročný systém starať, keď to môže inteligentná automatizácia urobiť za vás? Použitím Loxone Miniservera získate plnohodnotný, inteligentný, „učiaci sa“ systém, ktorý vám aj automaticky rozsvieti na chodbách, pokiaľ si to budete priať. Loxone môže ovládať prakticky čokoľvek, aj multikino. Vďaka svojej podstate je tiež prakticky neobmedzene škálovateľný.

 

Poďme do toho spolu…

Ikona domu

Chcete si užívať produkty Loxone?

Radi vám ako výrobcovia zadarmo predstavíme možnosti inteligentnej elektroinštalácie aj možnosti riešenia konkrétnych potrieb v rámci individuálnej konzultácie. Pripravíme aj kalkuláciu potrebných produktov. V prípade záujmu vám tiež nájdeme ideálnu realizačnú firmu.

Ikona elektrikára

Chcete realizovať inteligentné elektroinštalácie?

Využite bohatý sortiment produktov vrátane koncových prvkov od jedného výrobcu. K dispozícii budete mať unikátny softvér bez licencií, s ktorým zvládnete špičkové funkcie aj bez znalosti programovania. Váš úspech podporíme špičkovou individuálnou podporou.

Chcem byť informovaný o novinkách