RS232

Handleiding voor de ingebruikname van de RS232-Extension.

 

TECHNISCHE GEGEVENS

 

 • Aansluiting op Loxone Link
 • 1x RS232-interface
 • Vrij instelbare baudrate
 • Vrij instelbaar gegevensformaat
 • Vrij instelbaar protocol
 • Configuratie met de configuratiesoftware
 • Stroomvoorziening 24VDC
 • Afmetingen: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE)
 • Stroomverbruik ca. 30mA
 • Geen hardware-handshaking
 • Beschermingsgraad: IP20
 • Omgevingstemperatuur: 0 … +50°C

 

 

INSTALLATIE

 

 • Monteer de RS232-Extension op de DIN-rail
 • Sluit, als de installatie afgewerkt is, 24V gelijkspanning aan, activeer pas na beëindiging van de volledige installatie (aanbeveling: doorlussen van Miniserver)
 • Verbind Loxone Link
 • Verbind de RS232-connector/klemmen met een RS232-apparaat.
 • Opgelet: Sluit de laatste Loxone-Extension op de Loxone Link af met een weerstand van 120 Ω (bij de Miniserver meegeleverd)
 • Activeer de stroomvoorziening
 • Knippertoestanden van de status-leds:
 • De linker led knippert na enkele seconden groen wanneer de RS232-Extension reeds geconfigureerd is, oranje als dit niet het geval is.

 

MAATTEKENING

 

Afmeting kleine module

 

 

CONFIGURING EXTENSIONS

Informatie over de configuratie van een Extension vindt u hier.

INGEBRUIKNAME VAN EEN FRONIUS-OMVORMER

De meetwaarden van een omvormer van Fronius kunnen met behulp van de RS232-converterbox van Fronius en de RS232-Extension van Loxone worden uitgelezen.

 

PROTOCOL SELECTEREN

 

Verbindingsparameters:
Auto-baudrate (2400, 4800, 9600, 14400, 19200), 8 gegevensbits, 1 stopbit
Om de sensorwaarden te kunnen doorsturen, moet als protocol “Fronius” geselecteerd zijn.

protocol - Fronius

 

ID IN HET SETUP-MENU WIJZIGEN

 

De omvormer antwoordt alleen op een meetwaarde-aanvraag. Deze aanvragen zijn opgeslagen in de actuatoren. Dit betekent dat met een puls op de actuator de actuele waarde in de bijbehorende sensor wordt geschreven.
Bij dit aanvraagcommando is ook de ID van de omvormer betrokken, die in het Setup-menu kan worden gewijzigd. Standaard wordt in het aanvraagcommando ID 01 gebruikt.
De volgende meetwaarden worden met decimalen doorgestuurd. De waarden na de komma vervalsen de meetwaarde omhoog met 2 of omhoog met 3:
2 decimalen:
Opbrengst ophalen – DAG
Opbrengst ophalen – JAAR
Opbrengst ophalen – TOTAAL
1 decimaal:
Bedrijfsuren ophalen – DAG
Deze sensorwaarden kunnen worden gecorrigeerd met de wiskunde-component Verdeler.
Let er eveneens op dat de bedrijfsuren (operating hours) in minuten worden uitgevoerd.

 

 

 

 

Korte handleiding en aansluitschema van de Extension (pdf)
Downloaden
Protocoldocumentatie Fronius
Documentatie
Lees onze online documentatie “Communicatie met RS232”
Documentatie
Extension EG-conformiteitsverklaring (pdf)
Downloaden
RoHS-conformiteitsverklaring (pdf)
Downloaden