Min Max Periode

Toepassing

Bepaal de grootste of de kleinste waarde voor een bepaalde periode.

Basisprogrammering

MINMAX periode config

Het analoge signaal waarvan de minimum- of maximumwaarde moet worden bepaald, wordt aan ingang AI gekoppeld.

Op uitgang AQmin wordt de laagste waarde uitgevoerd en op uitgang AQmax de hoogste waarde sinds de laatste reset.

Als ingang R wordt geactiveerd, wordt een nieuwe berekeningsperiode gestart. Daarbij worden AQmin en AQmax op de actuele waarde van AI gezet.

 

Ingangen

 

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AI Analoge ingang Hier wordt het analoge signaal gekoppeld waarvan de minimum- en maximumwaarde moet worden bepaald.
R Reset Start de nieuwe berekeningsperiode, AQmin en AQmax worden op de waarde van AI gezet. 0/1

 

 

Parameters

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
Remanentie Remanentie-ingang Activeert de remanentie van deze component. 0/1

 

Uitgangen

Naam Beschrijving Verklaring Waardebereik Eenheid
AQmin Minimale waarde Hier wordt de kleinste waarde sinds de laatste reset uitgevoerd.
AQmax Maximale waarde Hier wordt de grootste waarde sinds de laatste reset uitgevoerd.

 

Programmeervoorbeeld

In dit voorbeeld wordt de minimum- en maximumtemperatuur van een dag bepaald.

Aan ingang AI is de buitentemperatuursensor gekoppeld. Met het tijdobject “Dagpuls” wordt elke dag om middernacht een puls op ingang R gegeven. Daardoor wordt de component gereset en wordt een nieuwe berekeningsperiode gestart.

Op uitgang AQmin wordt de laagste waarde uitgevoerd en op uitgang AQmax de hoogste waarde van de actuele dag.

De ingang “Dagpuls” vindt u tussen de randapparatuur onder “Tijden”.