Dali

Handleiding voor de ingebruikname van de DALI-Extension

 

TECHNISCHE GEGEVENS

 

 • 1x DALI-gateway
 • Configuratie via Loxone Config
 • Aansluiting op Loxone Link
 • Afmetingen: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE)
 • Beschermingsgraad: IP20
 • Omgevingstemperatuur: 0 – 55°C
 • Voeding 24VDC
 • Schakelbare 16VDC-voeding voor aangesloten DALI-apparaten
 • Stroomverbruik max. 3,2 W bij 64 apparaten
 • IEC 62386-101:2009
 • tot 64 DALI-apparaten
 • tot 16 DALI-groepen

 

Dali Extension

 

 

INSTALLATIE

 

 • Monteer de DALI-Extension op de DIN-rail
 • Sluit, als de installatie afgewerkt is, 24V gelijkspanning aan, activeer pas na beëindiging van de volledige installatie
 • Verbind Loxone Link
 • Opgelet: Sluit de laatste Loxone-Extension op de Loxone Link af met een weerstand van 120 Ω (bij de Miniserver meegeleverd)
 • Activeer de stroomvoorziening
 • Knippertoestanden van de status-leds: De linker led knippert na enkele seconden groen wanneer de DALI-Extension reeds geconfigureerd is, oranje als dit niet het geval is.

 

KORTE HANDLEIDING EN AANSLUITSCHEMA

Download bijsluiter DALI-Extension (pdf)

 

INSTRUCTIES VOOR BEDRADING

 

 • De maximale spanningsdaling tussen zender en actuator mag niet groter zijn dan 2V.
 • De maximale kabellengte bedraagt 300 m bij 1,5 mm² geleiders
 • Bij DALI-installaties zijn zowel lijn- als stertopologieën mogelijk; een ringtopologie moet worden vermeden.
 • Wanneer de maximale leidinglengte wordt gebruikt, is het niet aan te bevelen DALI in combinatie met de netleiding te plaatsen.

 

STROOMVOORZIENING VAN DE DALI-BUS

 

 • Wanneer een externe stroomvoorziening wordt gebruikt, moet de stroomvoorziening voor de DALI-bus worden uitgeschakeld in de eigenschappen van de DALI-Extension. Vervolgens moet “In Miniserver opslaan” worden uitgevoerd.
 • De spanning op de DALI-bus bedraagt typisch 16V.
 • Bij externe voeding moet altijd op de polariteit worden gelet.

 

Dali Apparaattypes

Soort apparaatApparaatspecificaties
0TL lampen
1Noodverlichting
2eGasontladingslampen
3eLowvoltage halogeenlampen
4eVoedingsspanning regelaar voor gloeilampen
5Digitale transformer voor gelijkspanning
6LED-modules
7Schakelactoren, relais
8eKleur- / kleurtemperatuurregeling (vanaf Loxone Config versie 11.0)

 


CONFIGURATIE

Informatie over de configuratie van een Extension vindt u hier.

 

 DALI-APPARAAT AANMAKEN

Markeer de Extension in de randapparatuur en klik in het tabblad op “Dali-apparaten opvragen”.

 

dali apparaat opvragen

 

Bijkomende functies bij het zoeken naar DALI-apparaten:

 • “Fabrieksinstelling laden” – De DALI-apparaten worden tijdens het zoeken weer op de fabrieksinstellingen gezet.
 • “Volledig nieuwe installatie” – Alle DALI-apparaten worden tijdens het zoeken opnieuw geadresseerd.
 • Als het DALI-apparaat reeds een bestaand kort adres heeft, wordt dit gewist. Alle korte adressen worden gewist en opnieuw toegekend.
 • “Visuele bevestiging” – DALI-apparaten lichten op wanneer ze worden gevonden.
  Als de Dali-Extension in een bestaande DALI-installatie wordt ingebouwd, volstaat een normale zoekbewerking om alle Dali-apparaten en hun instellingen over te nemen.

 

 

Wanneer een Dali-installatie wordt uitgebreid met een Dali-apparaat, volstaat eveneens een normale zoekbewerking om de nieuw toegevoegde Dali-apparaten te bepalen.
Daarbij worden vrije DALI-adressen toegewezen aan de nieuwe DALI-apparaten. Voorwaarde is dat de nieuw toegevoegde DALI-apparaten nog geen adres hebben, anders treden er adresconflicten op. In geval van twijfel moet een zoekbewerking worden uitgevoerd met “volledig nieuwe installatie”.
De bijkomende opties gebruikt u in principe bij een nieuwe installatie of bij adresconflicten.
Bij een nieuwe Dali-installatie moet de zoekbewerking worden uitgevoerd met de optie “volledig nieuwe installatie”, zodat aan de Dali-apparaten een adres wordt toegewezen.
Bij een adresconflict, wanneer twee of meer Dali-apparaten hetzelfde adres hebben, moet eveneens een zoekbewerking met “volledig nieuwe installatie” worden uitgevoerd. Daarbij worden de Dali-adressen opnieuw toegekend.
Selecteer het apparaat, voer een benaming en een ruimte in en klik vervolgens op “Apparaat aanmaken”.

 

 

apparaat aanmaken

Het DALI-apparaat wordt nu aangegeven in de randapparatuur en kan worden gebruikt voor de programmering.
De volgende twee objecten zijn beschikbaar:

 

 • “Actuator” = dimwaarde van het DALI-apparaat
 • “Storing” = storingsingang van het DALI-apparaat

Met de storingsmelding worden lamp defecten van het Dali-apparaat aangegeven.
Mogelijke foutsituaties zijn: geen lichtbron geplaatst of een defecte lichtbron in het Dali-apparaat.

 

eigenschappen dali

 

Als een aangeleerd DALI-apparaat in de randapparatuur wordt geselecteerd, knipperen diens lichtbronnen in een cyclus van 5 seconden.
Met deze functie kunt u apparaten eenvoudig identificeren.
In de eigenschappen van het DALI-apparaat kunt u de volgende instellingen uitvoeren:
“Min/Max-grenzen van het DALI-apparaat”
Bij de DALI-zoekbewerking worden de Min- en Max-grenzen van de DALI-apparaten bepaald. Deze waarden geven de minimale of maximale dimbaarheid van de DALI-apparaten aan.
U kunt de grenzen handmatig aanpassen.
“Dimwaarde bij voeding aan”
Dit percentage wordt ingesteld wanneer de voedingsspanning wordt aangelegd.
Deze waarde moet groter zijn dan de minimale grens en kleiner dan de maximale grens.
“Dimwaarde bij systeemfout”
Dit percentage wordt ingesteld wanneer er een systeemfout is.
Deze waarde moet groter zijn dan de minimale grens en kleiner dan de maximale grens.
“Stijging”
Snelheid van de verandering in procent per seconde.
Sprong betekent dat de doelwaarde onmiddellijk wordt aangestuurd.
Na “In Miniserver opslaan” worden de gewijzigde instellingen opgeslagen in de DALI-apparaten.

Adres conflict

Bij een adres conflict, wanneer twee of meerdere Dali-apparaten hetzelfde adres hebben, kan de functie ‘ adresconflict oplossen ‘ gebruikt worden. ( Vanaf versie 9.0.9.26 ).
Wordt een ander adresconflict herkent, wordt het zoeken automatisch stopgezet.
Alle toestellen, die een ingesteld adres hebben, verliezen deze en worden opnieuw geadresseerd.
Als één of meer van deze apparaten al is ingeleerd, kan het via “apparaat vervangen” opnieuw worden toegewezen.
Het zoeken wordt na het oplossen van het conflict automatisch opgestart.
Als alternatief kunt u zoeken met “Volledig nieuwe installatie”, alle adressen worden verwijderd en opnieuw toegewezen voor alle apparaten.

 

DALI-GROEPEN AANMAKEN

 

Met DALI-groepen kunt u meerdere DALI-apparaten parallel aansturen.
Op die manier kunt u bijvoorbeeld centrale functies realiseren.
Bij het aanleren van de DALI-apparaten worden bestaande groepstoewijzingen geladen en worden deze groepen automatisch aangemaakt.
Om een nieuwe groep aan te maken, dient u eerst de individuele DALI-apparaten aan te leren.

 

dali groeperen

 

 

In de eigenschappen van de groep kunt u alle aangeleerde DALI-apparaten selecteren.
De groepsactuator kan nu in de programmering worden gebruikt.

 

groeps actuator

informatieAls er meerdere Dali lichten gelijktijdig worden gestuurd, wordt een Dali groep aanbevolen. Dit biedt het voordeel dat de programmering duidelijk is en er is geen vertraging voordoet tijdens het licht te dimmen.

DALI-MONITOR

Met de DALI-Monitor kunt u de communicatie tussen de DALI-apparaten en de DALI-Extension opvolgen.
Om de monitor te activeren, klikt u op de knop “Dali-Monitor”.

 

dali monitor

 

In de monitor kunt u naast de benaming van het apparaat en de verzonden waarden ook de DALI-commando’s zien. De DALI-commando’s zijn gedefinieerd in IEC 62386-102.
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste commando’s:

 

 

DIRECT_ARC_POWERDimwaarde wordt verzonden (0-255)
CMD_QUERY_XEen gegevensblok wordt opgevraagd door de DALI-dimmer

 

De volgende commando’s worden gebruikt voor de DALI-zoekbewerking en adrestoekenning:

 

 

SEARCH_ADDR_H
SEARCH_ADDR_M
SEARCH_ADDR_L
Met SEARCH_ADDR_X wordt het actuele zoekadres ingesteld
COMPAREVraagt de dimmer een eigen toevalsgetal te vergelijken met het actuele zoekadres
WITHDRAWDe gevonden dimmer wordt van de zoekbewerking afgetrokken
PROG_SHORT_ADRHet korte DALI-adres wordt in de dimmer opgeslagen
VERIFY_SHORT_ADRHet korte DALI-adres van de dimmer wordt gecontroleerd
TERMINATEZoekproces wordt beëindigd

 

 

Korte handleiding en aansluitschema van de Extension (pdf)
Downloaden
Extension EG-conformiteitsverklaring (pdf)
Downloaden