Autopilot designer

BASISFUNCTIE

De Autopilot Generator biedt de mogelijkheid om geautomatiseerde logica, zogenaamde autopiloten, aan te maken zonder Loxone Config te moeten openen. De autopiloten kunnen direct vanuit de Loxone Smart Home-app / webinterface worden aangemaakt.
Een autopiloot bestaat uit een als-dan-logica die u in de Loxone Smart Home-app aanmaakt en opslaat. De meest uiteenlopende gebeurtenissen en acties staan ter beschikking. Het aanmaken van autopiloten is beperkt tot gebruikers met administratorrechten. Autopiloten kunnen worden geactiveerd/gedeactiveerd, bewerkt en verwijderd.

AANMAKEN VAN AUTOPILOTEN

Autopiloten worden in de visualisering aangemaakt. Start daartoe de Loxone Smart Home-app of de webinterface.

 

autopiloot designer 1

Onder Autopiloten worden alle tot nu toe aangemaakte autopiloten vermeld.
De historiek toont alle tot nu afgespeelde autopiloten.
Met het symbool “+” kunt u nieuw autopiloten aanmaken.

Hier kunt u de gebeurtenissen en acties definiëren.

  • Gebeurtenissen: Voorwaarden die voor de autopiloot moeten vervuld zijn.
  • Acties: worden uitgevoerd wanneer alle gebeurtenissen vervuld zijn.
  • Benaming: van de autopiloot

 

autopiloot

 

De volgende objecten kunnen als gebeurtenissen worden gebruikt:

  • Tijdfuncties
  • Categorieën (alle Config-objecten met visualisering)
  • Bedrijfsmodi
  • Weergegevens

Deze objecten kunnen willekeurig met elkaar worden gecombineerd. Om een autopiloot actief te maken, moeten alle ingestelde gebeurtenissen van toepassing zijn.

 

Als acties kunnen, net zoals bij gebeurtenissen, categorieën en bedrijfsmodi worden gebruikt.
Bovendien kan de autopiloot als actie ook mededelingen activeren. Zo kan bijvoorbeeld als actie een e-mail worden verzonden.
De opgeslagen autopiloten worden ook in de Config weergegeven.
Zodra minstens een autopiloot beschikbaar is, wordt automatisch de programmapagina Autopiloten aangemaakt.
De eventuele autopiloten worden als componenten weergegeven. Autopiloten kunnen dus ook via logica in de Config worden gestart.

Via uitgang Q wordt aangegeven of de autopiloot actief is.
Door dubbel te klikken op de component, verschijnt een dialoogvenster.
In dit dialoogvenster worden alle gebeurtenissen en acties opgesomd.