Richtlijnen voor geautoriseerde Loxone Partners

Onze visie: Loxone verandert het leven binnen uw vier muren. Deze ondernemingsvisie ontstond vanuit een simpel idee: een woning die weet wat ze moet doen. Onze missie? Iedereen laten genieten van een Smart Home. Als Loxone Partner bent u de basis van onze onderneming. Ons doel is om u te voorzien van de beste Smart Home oplossingen op de markt, om uw klanten blij te maken en uw onderneming te doen groeien. Hierbij zullen wij u zo goed mogelijk ondersteunen.

We weten dat het behalen van dit doel nauw verbonden is met het succes van ons partnernetwerk. We weten ook dat al onze partners veel tijd, energie en passie investeren in hun projecten. Dat is wat we willen beschermen en behouden. We willen ook prijsoorlogen vermijden, wat een negatieve invloed zou hebben op onze gezamenlijke service.

Om deze redenen hebben we onze partner guidelines opgesteld – om de samenwerking winstgevend en eerlijk te maken voor alle partijen.

Om als officiële Loxone-partner te worden erkend en om deze erkenning ook te behouden, dienen volgende richtlijnen steeds te worden nageleefd.

Basisvoorwaarden voor een goede samenwerking

1.Verdeling van Loxone-producten via het partnerprogramma

In het belang van alle partijen, hechten we veel belang aan een duidelijke en eerlijke prijsvorming in de verkoop van Loxone producten.

Als partner in ons netwerk staat u in voor de uitvoering van allerlei soorten Loxone Smart Home-projecten – van advies en planning over de uitvoering tot en met de nazorg, en zorgt u zo voor tevreden Smart Home-klanten.  De voorwaarde en bereidheid om deze prestaties te leveren bij de verkoop van Loxone-producten aan de eindgebruiker vormen de basis voor de opname in ons partnerprogramma.

Op volgende pagina vindt u alle informatie terug over welke bedrijven opgenomen kunnen worden in het partnerprogramma in de Benelux regio en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen.

Loxone kan de opname in het partnerprogramma weigeren zonder opgave van reden.

1.1. Partnervoorwaarden

In ruil voor uw prestaties kennen wij u als partner op ons ruim assortiment van Smart Home-producten partnervoorwaarden toe bij de aankoop en bieden wij u gratis Service & Support aan.

Als er producten en projecten aan de eindgebruiker worden verkocht, zonder dat de partner daaraan advies- en/of installatiediensten heeft gekoppeld, wordt de erkenning als Loxone-partner ingetrokken.

 

1.2. Prijszetting

Onze partners krijgen kortingen op de door ons aanbevolen, niet-bindende verkoopprijs. Om een vruchtbare samenwerking voor alle deelnemers te garanderen, vragen we onze Partners om een faire prijszetting naar de eindgebruiker toe te hanteren.

1.3. Aankoop en verkoop van Loxone-producten

Partners kopen Loxone producten rechtstreeks bij Loxone, bij een lokale vestiging of bij een officieel erkende nationale distributeur. Partners die in landen zijn gevestigd waar Loxone momenteel nog niet aanwezig is, mogen rechtstreeks contact opnemen met onze hoofdzetel in Oostenrijk.

Partners mogen geen producten kopen van andere Loxone Partners of van bronnen die door Loxone niet expliciet worden aanbevolen. Tussenhandel van Loxone-producten door te verkopen aan andere Loxone-partners, onderaannemers of andere derde ondernemingen is niet toegestaan.

1.4. Verkoop aan klanten

De Partner mag geen grote hoeveelheden aan B2B-klanten en groothandelaars verkopen, of een online dropshipping/expeditie handel opzetten voor verdere online handelaars. De verkoop gebeurt uitsluitend aan eindklanten van de partner.

1.5. Verkoop in originele verpakking

Het is Partners niet toegelaten om de originele verpakking van Loxone op eender welke manier te veranderen. Het is ten strengste verboden om de producten in een andere verpakking of onder een andere naam te verkopen.

1.6. Online handel en shops

Om de kwaliteit bij de uitvoering van het project te garanderen mag de partner Loxone-producten enkel verdelen via publiek toegankelijke webshops, die geschikt zijn voor e-Commerce, wanneer wordt gegarandeerd dat de eindgebruiker ook extra prestaties zoals advies, planning, uitvoering en nazorg van de partner ontvangt. De webshop moet door de partner zelf worden beheerd en zijn eigendom zijn.

De verkoop op marktplaatsen van derden (eBay, Amazon, Alibaba…) is verboden omdat hier geen kwalitatief advies aangeboden wordt.

1.7. Verkoop van derdenproducten in combinatie met Loxone

Loxone biedt met de Miniserver een zeer effectief product aan met talrijke interfaces en een zeer krachtige softwareoplossing. Het kan direct of via Extensions met diverse technologieën en producten van derden worden geïntegreerd.

Loxone biedt in dit verband regelmatig gratis software-updates en gratis technische ondersteuning aan voor producten, accessoires en software van Loxone.

Deze softwarelicentiekosten* en supportkosten zijn in de prijzen inbegrepen. Om dit in de toekomst te waarborgen, moet u bij het realiseren van klantprojecten en hun speciale aanvragen Loxone Extensions en accessoires gebruiken

Het vervangen van Loxone controleproducten bij projecten van eindklanten door producten van derden die een gelijkaardige functie hebben, wordt als een schending van onze richtlijnen beschouwd.

*met uitzondering van de Loxone Weather Service en Loxone Caller Service.

2.Marketing en gebruik van materialen

2.1. Loxone merknaam

Het is ten strengste verboden om ondernemingen te registreren, domeinnamen te kopen, gebruiksnamen op sociale media te creëren,…. onder de merknaam Loxone.

Om verwarring te voorkomen, moet bij de communicatie van de Loxone Partner duidelijk zijn dat het om een Partner gaat, en niet om Loxone zelf. De bezoeker van de website moet aan de hand van de domeinnaam, het ontwerp of de inhoud weten om welke onderneming het gaat.  In de domeinnamen van Partners of profielen op sociale media mag het woord ‘Loxone’ of ‘Lox’ (als afkorting) niet gebruikt worden. Dit is ook niet toegelaten op andere documenten van de Partner.

Onze corporate identity werd – net zoals onze Smart Home oplossingen – met veel zorg ontwikkeld. Een verwijzing naar onze huisstijl is mogelijk, doch moet hier duidelijk zijn dat het om een Loxone Partner gaat en niet over Loxone zelf.

We vragen u ook geen woorden of zinnen te gebruiken in combinatie met ‘Loxone Partner’, die als misleidend of oneerlijk tegenover andere partners kan worden beschouwd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: Favourite, First, Leading, Number 1, Only, Preferred, Premium en Premier. Gelieve het Loxone-logo op geen enkele manier te bewerken, wijzigen of verbeteren.

2.2. Gebruik van teksten

Laat u gerust inspireren door onze teksten.op onze website en in onze brochure. Het kopiëren van teksten en afbeeldingen en de 1:1 overname van inhoud is expliciet verboden. Eenvoudigweg kopiëren van de tekst, leidt tot een nadeel in Google ranking, zowel voor Loxone als ook voor de website van de partner.

Bij het opstellen van informatie voor publicatie (op uw website of via brochures, enz.), vragen we u erop toe te zien dat productnamen, enz. correct zijn gespeld. ‘Miniserver’ en niet ‘mini server.’

 

We wijzen u erop dat we geen teksten kunnen schrijven of inhoud kunnen aanmaken voor andere websites of marketingmateriaal. Vóór het printen/publicatie mag u ons ter nazicht gerust inhoud doorsturen. We kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of spellingfouten.

2.3. Gebruik van afbeeldingen

De afbeeldingen en foto‘s uit onze “persomgeving” alsook de downloads die in uw partneromgeving zijn vrijgegeven,  mag u gerust gebruiken en gratis afdrukken. Wij verzoeken u dit beeldmateriaal in zijn oorspronkelijke vorm ongewijzigd te gebruiken. Om redenen van copyright vragen we u geen beelden van andere velden van de website te gebruiken. In het kader van een goed partnerschap, mogen onze afbeeldingen alleen in verbinding met Loxone producten gebruikt worden. Bij alle afbeeldingen die u van ons gebruikt, moet de bron ‘Loxone’ vermeld worden in het onderschrift.

We zijn er om u bij te staan bij de commercialisering van Loxone bij uw klanten. Deze middelen die wij u gratis bezorgen zijn er om u te helpen alle mogelijkheden van de Loxone Smart Home aan uw klanten te tonen. Mocht u ook andere controlesystemen installeren, dan vragen we u vriendelijk de inhoud van onze website, inclusief beelden, grafische voorstellingen, animaties en video’s enkel voor de promotie van Loxone te gebruiken. Vergeet Loxone niet te vermelden in uw afbeeldingstitels, of het beeld aan onze website te linken. Mocht u daar vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op, we geven u graag advies.

 

We wijzen u erop dat we geen aangepaste grafische voorstellingen ontwerpen of bestaande middelen wijzigen.

 

2.4. Gebruik van videos

Van de verschillende toepassingsgebieden tot en met de seminaries online vindt u op ons Youtube Channel tal van video´s. Door een embed code kunt u onze video´s op uw website embedden. Wij vragen om uw begrip, dat wij helaas geen originele video´s beschikbaar kunnen stellen vanwege de hoge gegevensvolumes. Bovendien mogen video’s niet worden bewerkt of gerebrand, en beelden mogen ook niet in andere video’s worden gebruikt. Indien u casestudy video’s van andere Loxone-partners wil invoegen, moet u er duidelijk bij vermelden dat dit niet uw eigen project is om potentiële klanten niet te misleiden.

Hou er rekening mee dat bepaalde video’s uit ons ‘Archief’ komen en mogelijks geen correcte of geactualiseerde informatie bevatten. In de titel van deze video’s staat duidelijk ‘Archief’ vermeld, we raden u aan om indien mogelijk, recentere video’s te gebruiken.

 

2.5. Gebruik van het Loxone Partner logo

Om uw status (geregistreerd / silver / Gold / Platinum) op uw website en documenten te presenteren, stellen we u een partnerlogo ter beschikking. Dit kunt u downloaden in het login gedeelte van onze website.

U kunt het partnerlogo vrij gebruiken op websites, drukwerken en meer. Voorwaarde voor het gebruik online is een koppeling naar onze website.

We vragen u het partner-logo niet te bewerken, te wijzigen of te verbeteren, of dit te combineren met woorden of zinnen die als misleidend of oneerlijk tegenover andere klanten kunnen worden beschouwd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: Favoriet, First, Leading, nummer 1, enige, Preferred, Premium en Premier.

Partners kunnen in functie van hun huidige status, de labels Registered, Silver, Gold of Platinum gebruiken. Partners die in het verleden de status Silver, Gold of Platinum hadden bereikt maar intussen niet langer aan de beoordelingscriteria voldoen, mogen nog enkel hun huidige partner-erkenning gebruiken. Bovendien moeten ze alle logo’s en/of bedrukking op hun website en marketingmateriaal vervangen.

Indien ze dit wensen mogen Silver, Gold & Platinum partners ook de titel ‘Certified Loxone Partner’ gebruiken.

Het is verboden een partnerlogo te gebruiken dat niet overeenstemt met uw status. Als uw status verandert, moet ook het logo worden aangepast (bv. op websites, drukwerk, etalagestickers, enz.).

3.Beëindiging van de samenwerking

 

 

In geval van een inbreuk op bovenstaande basisvoorwaarden en richtlijnen, behoudt Loxone zich het recht voor om de partnerstatus met onmiddellijke werking te wijzigen of de partner van de partnerstatus uit te sluiten.

Op volgende pagina vindt u alle informatie terug over welke bedrijven opgenomen kunnen worden in het partnerprogramma in de Benelux regio en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Loxone kan de bestaande partners van de partnerstatus uitsluiten wanneer deze niet vallen binnen deze gedefinieerde sectoren/niet voldoen aan de voorwaarden.

Loxone behoudt zich het recht om deze gedefinieerde sectoren/voorwaarden aan te passen.

Stand 04/2018. Onder voorbehoud van wijzigingen.