Ovládání osvětlení hotelu

Základní funkce

Tento funkční blok umožňuje řízení osvětlení v různých místnostech hotelu s použitím stejného základního nastavení osvětlení. Host si následně může světelné scény přizpůsobit svým potřebám. Po skončení jeho ubytování je nastavení scén vráceno do původního nastavení.
Mimo to blok udržuje informaci o stavu pokoje. Recepce určuje zda je pokoj používaný, zarezervovaný či již používaný. Na výstupu bloku lze najít informace o provedeném úklidu pokojovou službou, přítomnosti hostů, pokojové služby a další.. . Tyto informace lze využít pro správu hotelových pokojů napříklads řídícím systémem „Fidelio Hotel Software“.

Blok disponuje vstupem resetu (R) pro navrácení bloku do základního nastavení, vstupem (Dis) pro zablokování celého bloku a vstupem remanence, kterou lze nastavit aktivací vstupu se symbolem baterie.

V následujícím odkaze se můžete dozvědět, jak spravovat více Miniserverů přes jeden hlavní: Client/Gateway & Koncentrátor

zakladni zapojeni

Příprava pokoje pro hosty

Vstup (AIr) slouží pro určení, zda je pokoj:

0 – volný
1 – rezervovaný
2 – obsazený

Na výstupu (AQrm) naleznete informaci o stavu pokoje:

1 – volný, neuklizeno
2 – obsazeno, neuklizeno
3 – volný, uklizeno
4 – obsazeno, uklizeno

Při prvním spuštění bloku jehodnota (AIr) 0 a na (AQrm) je hodnota 1. V pokoji nikdo není (QP) = 0. Úklid ještě nebyl dokončen (QD)= 0. Pokoj je třeba uklidit.
Pokojová služba/servis používá pro stup do pokoje servisní tlačítko připojené na vstup (IS) a čipovou kartu, kde čtečka je připojena na vstup (IC). Parametrem (MS) můžete nastavit, jakým způsobem bude pokojová služba vstupovat do místnosti:

0 – Dlouhý stisk servisního tlačítka po vložení karty
1 – Krátké stisknutí tlačítka před vložením karty
2 – Servisní tlačítko drženo před vložením karty
3 – Kartu je nutno vložit dvakrát

Při vstupu servisu je aktivována světelná scéna „S9 – Servisní personál“. Přítomnost servisní služby v pokoji můžete sledovat na výstupu (QS). Stav pokoje (AQrm) je ve stavu 2 – obsazeno/neuklizeno.
Dokončení servisu je signalizováno na výstupu (QD). Stav pokoje je převedena na 3 – volno/uklizeno.
Po vyjmutí čipové karty, pokojovým servisem při odchodu, se aktivuje světelná scéna „S8 – opuštění místnosti“. Tato světelná scéna je aktivní po dobu parametru (Tl).

NÁŠ TIP: Světelná scéna „Opuštění místnosti“ slouží k tomu, aby se jak servis tak hosté neocitli ve tmě při opouštění místnosti. Mají čas daný v parametru (Tl) na to, aby odešli. Světla v pokoji se po jejich odchodu vypnou.

Po uplynutí doby parametru (Tl) následuje světelná scéna „S1 – Pokoj v pohotovostním režimu“.

Pokoj je nyní připraven pro hosty.

Uvítání a pobyt hosta

Po ubytování hostů je na vstupu (AIr) nastavena hodnota 2 – pokoj obsazen. Při prvním vstupu hostů do pokoje je aktivována scéna „S3 – Vítejte“. Následně se scény při příchodu hostů, pomocí čipové karty, přepínají mezi režimy „S4 – Ráno, S5 – Den, S6 – Večer, S7 – Noc“.

Hosté ovládají vstupy (I1) – (I20), aktuální stav výstupů je uložen v právě používané scéně.

Host může světla stmívat dlouhým stiskem příslušného vstupu (I1) – (I20).

Při opuštění místnosti je opět aktivována světelná scéna „S8 – opuštění místnosti“ pro pohodlné opuštění místnosti.

Odchod hosta

Po odjezdu hosta je hodnota na (AIr) nastavena na hodnotu 0, nastavení světelných scén je restartováno do základního nastavení a proces se může opakovat.

Světelné zdroje připojte na jeden z výstupů (AQ1) – (AQ20).

U zvoleného výstupu je třeba nastavit připojený druh osvětlení. Proveďte dvojklik na blok „Ovládání osvětlení“ a u příslušného výstupu nastavte jako typ „Vypínač“/“Dimmer“/“RGB“.

nastaveni zdroju

Vstupy (I1) –(I20) jsou přímo spojeny s výstupy (AQ1) – (AQ20). Pro ovládání například (AQ5) připojíme vypínač na (I5), pro (AQ8) na (I8), atd…

Více informací o možností nastavení spínaného, stmívaného nebo RGB osvětlení naleznete v části: Pokročilé nastavení zdrojů osvětlení.

Funkční blok „Ovládání hotelového osvětlení“ podporuje 13 světelných scén. Označují se S1 – S13.

svetelne sceny

V okně „Upravit ovládání osvětlení“ na kartě „Scény“ nastavte základní nastavení světelných scén pro pokoje hotelu.

Scény S10 -13 jsou pro vaše vlastní nastavení a použití.

Číslo právě aktivované světelné scény je na výstupu (AQs).

Pokročilé funkce

Pokročilé nastavení zdrojů osvětlení

Stmívání – Dimmer: Stmívání je možné ovládat dlouhým stiskem vstupů (I1) – (I20). Délka tohoto stisku je definována v parametru (To).

U stmívače je možné nastavit délku kroku (rychlost stmívání) parametrem (K) pro Dimmer 0 – 100% a parametrem (ST) pro Dimmer 0 – 10V.

Parametry (Min) a (Max) zde nastavit minimální a maximální hodnotu Dimmeru.

Funkce Vše vypnout

Obecně platí, že blok Ovládání osvětlení hotelu má funkci dvojitého kliknutí uloženu již v sobě, tj. na vstupech (I1) – (I20) nebo scénách (S10) – (S13). Při dvojkliku se všechny výstupy resetují. Příklad: Při odchodu z místnosti, můžete vypnout všechna světla pomocí dvojkliku.

Dveřní kontakt a pohybový senzor

Scénu 3 – „Vítejte“ Je možné aktivovat pohybovým senzorem, který je připojený na vstup (Mv) nebo dveřním kontaktem na vstupu (ID).

Pohybový senzor je možno deaktivovat aktivací vstupu (DisMv).