Měření spotřeby

Inteligentní zaznamenávání spotřeby energie. Integrujte do chytrého domu elektroměr s pomocí funkčního bloku Měření spotřeby.

Seznámení s funkčním blokem

Funkce

Vložením funkčního bloku „Měření spotřeby“ do programu můžete měřit aktuální spotřebu energie. Blok „Měření spotřeby“ je primárně určen pro měření spotřeby elektrické energie, ale lze na něj připojit i impulsní výstupy z měřičů jiných veličin.

Kromě celkové a aktuální spotřeby je možné měřit i další hodnoty spotřeby.

Funkční blok může být zobrazen ve vizualizaci.

Příklad použití: Měření proudu, měření výkonu, měření průtoku, měření tepla, . . .

SO čítač na digitálním vstupu

S0 čítač (impulzní) můžete připojit přímo na digitální vstup Miniserveru nebo Extensionu. Tento vstup lze potom připojit k funkčnímu bloku na vstup (Tr).

Pomocí parametru (I) musíte u tohoto funkčního bloku nastavit, kolik čítač provede impulsů pro kWh. Tuto hodnotu naleznete v dokumentaci použitého S0 čítače.

Naměřené hodnoty můžete odečíst z výstupů.

SO čítač na digitálním vstupu jako čítač frekvence

S0 čítač můžete připojit přímo na digitální vstup Extensionu. Tento vstup je připojen k funkčnímu bloku Měření spotřeby na vstup (C).

Je důležité, aby ve vlastnostech vstupu byla zaškrtnuta volba „Čítač frekvence“. (viz. obrázek níže).

Pomocí parametru (T) musíte u tohoto funkčního bloku nastavit, kolik čítač provede impulsů pro kWh. Tuto hodnotu naleznete v dokumentaci použitého S0 čítače.

Naměřené hodnoty můžete odečíst z výstupů.

Měření spotřeby se Smart Socket Air

Pro měření spotřeby energie je potřeba připojit Smart Socket Air do el. sítě a do konfiguračního softwaru

vložit vstupy (E) a (P) u funkčního bloku „Měření spotřeby“ (jak je zobrazeno na obrázku níže).

Více informací o Smart Socket Air naleznete zde.

Naměřené hodnoty můžete odečíst z výstupů.

Hodnoty na výstupu bloku

 

Vstupy

Vstup Popis Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
Tr Trigger vstup Digitální vstup pro impulsní měřiče za pomocí S0 0/1
C Frekvenční vstup Digitální vstup pro impulsní měřiče za pomocí S0 v případě použití digitálního vstupu jako frekvenčního čítače.
e Analogový vstup energie Vstup spotřeby KW od posledního měření je vždy připočítán v případě použití parametru A je zobrazena absolutní hodnota.  kW
P Analogový vstup aktuálního výkonu Aktuální výkon (Pouze pro vizualizaci)Použije-li se pouze vstup P, hodnoty za období se vypočítají také, na základě jeho hodnoty. kW
R Reset Vyresetuje všechny čítače do „0“ 0/1

 

Parametry

Parametr Popis Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
I Počet impulsů na KW/h Pro vypočítání spotřeby při použití S0 čítače (Vstupy Tr nebo C) Pulsy / kWh
T Průměrná doba Perioda za kterou se vypočítává průměrná spotřeba (Výstup AQp) s
O Offset celkové spotřeby Tato hodnota se připočte k celkové spotřebě (AQ)
A Mód analogového vstupu energie E 0 = Hodnoty jsou přičteny, 1 = Měřič poskytuje absolutní hodnotu 0/1

 

Výstupy:

(AQ) Analogový výstup celkové spotřeby v kWh.
(AQp) Aktuální výkon v kW vypočítán prostřednictvím (T) nebo přímo ze vstupu (P) pokud je připojený.
(AQa) Aktuální výkon v kW mezi dvěma impulsy (pouze při použití vstupu Tr).
Tato hodnota je k dispozici pouze při použití Tr vstupu.
(AQ1) Celková spotřeba v kWh.
(AQ2) Celková spotřeba za včerejší den v kWh.
(AQ3) Celková spotřeba za předvčerejší den v kWh.
(AQ4) Celková spotřeba za tento týden v kWh.
(AQ5) Celková spotřeba za předchozí týden v kWh.
(AQ6) Celková spotřeba za tento měsíc v kWh.
(AQ7) Celková spotřeba za předchozí měsíc v kWh.
(AQ8) Celková spotřeba za tento rok v kWh.
(AQ9) Celková spotřeba za předchozí rok v kWh.

 

Příklady programování

Níže naleznete příklady programování při použití bloku měření spotřeby

 

Měření spotřeby

Příklad konfigurace měřicího přístroje se statistickými záznamy.

download

 

Měření spotřeby – Modbus

Příklad konfigurace měřiče energie Modbus

download

 

Měření výroby – Fronius

Příklad konfigurace střídače Fronius s výrobním čítačem.

download

 

Správa energie – Kostal

Příklad programování pro inteligentní správu energie s měničem Kostal.

download