Měření spotřeby

Funkční blok Utility Meter byl v Loxone Config 13.1 nahrazen novým blokem měřič.V současné beta verzi Loxone Config lze již staré bloky měřičů utilit převést na nové bloky měřičů. Tato možnost je k dispozici v kontextové nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši na starý blok.

Měření spotřeby může monitorovat spotřebu nebo výrobu různých médií, elektřiny, vody, plynu atd. pomocí měřičů s pulzními výstupy.
Alternativně lze použít vstup (C) pro absolutní nebo rozdílovou spotřebu.
V jednom okamžiku lze použít pouze jeden vstup.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Cp Consumption pulse Pro měřiče s pulzním výstupem připojeným k digitálním vstupům. 0/1
Cf Consumption frequency Pro měřiče s pulzním výstupem připojeným k digitálním vstupům používaným jako čítač frekvence.
Počet pulzů od posledního odečtu.
C Consumption U měřičů, které odesílají spotřebu přímo jako analogovou hodnotu.
Parametr (Abs) určuje, zda se hodnota sčítá nebo používá jako absolutní hodnota.
0...∞
Pf Power or flow Pokud je tento vstup pro aktuální výkon nebo průtok použit samostatně, vypočítá se z něj také spotřeba.
Jinak se používá pouze pro výstup (Pf) a uživatelské rozhraní.
R Reset Impuls: Hodnoty spotřeby na výstupech jsou resetovány.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Ct Consumption total Spotřeba celkem 0...∞
Pf Power or flow Proudový výkon/průtok vypočtený pomocí parametru (At) při použití (Cp) nebo (Cf).
Hodnota převzata přímo ze vstupu (Pf), pokud je připojen.
Pfp Power or Flow by pulses Proudový výkon/průtok vypočítaný od jednoho impulsu k dalšímu.
Pouze pokud je použit vstup (Cp).
Cd Consumption today Spotřeba dnes 0...∞
Cyd Consumption yesterday Spotřeba včera 0...∞
Cbyd Consumption day before yesterday Spotřeba předevčírem 0...∞
Cw Consumption this week Spotřeba tento týden 0...∞
Clw Consumption last week Spotřeba minulý týden 0...∞
Cm Consumption this month Spotřeba tento měsíc 0...∞
Clm Consumption last month Spotřeba minulý měsíc 0...∞
Cy Consumption this year Spotřeba tento rok 0...∞
Cly Consumption last year Spotřeba minulý rok 0...∞
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Np Number of pulses per unit Slouží k výpočtu spotřeby pomocí (Cp) nebo (Cf). Puls/unit 800
At Averaging time Doba průměrování s 0...∞ 60
Mro Meter reading offset K výstupu se přidává hodnota (Ct). - 0
Abs Absolute value Zacházení se vstupem spotřeby (C):
0 = Každá nová hodnota se přičítá postupně k celkové spotřebě.
1 = Hodnota se použije absolutně a rovná se údaji měřidla.
- 0/1 0
S0 čítač na digitálním vstupu

Měřič S0 můžete připojit přímo k digitálnímu vstupu na Miniserveru nebo na Extension. Poté tento vstup propojte se vstupem (Cp) bloku Utility Meter a do parametru (Np) zadejte počet impulsů na kWh z měřiče. Tyto informace naleznete v dokumentaci S0-Meter.


S0 čítač připojený k digitálnímu vstupu nastavenému na čítač frekvence

S0-Meter můžete připojit přímo k digitálnímu vstupu na Extensionu. Připojte digitální vstup ke vstupu (Cf) měřiče spotřeby. Je důležité, aby bylo zaškrtnuto políčko "Čítač frekvence" (viz obrázek). Poté do parametru (Np) zadejte počet impulsů na kWh z měřiče. Tyto informace naleznete v dokumentaci k měřiči S0-Meter.


Sledování spotřeby energie pomocí Smart Socket Air

Chcete-li zaznamenávat energii naměřenou zásuvkou Smart Socket Air, připojte vstupy energie a výkonu zásuvky Smart Socket Air ke vstupům (C) a (Pf). Parametr (Abs) je nastaven na 0.