Keba Wallbox

Keba Wallbox

Instalace, zprovoznění, konfigurace a technická data ke Keba KeContact P20 Socket ETh Wallbox (dobíjecí stanice pro elektromobily).

Popiswallbox-2c94f57e

Keba KeContact P20 Socket ETH Wallbox je inteligentní nabíjecí stanice pro elektrické automobily, která je plně integrovatelná do systému Loxone.
Tato nabíjecí stanice obsahuje mnoho bezpečnostních prvků a také je schopna měřit spotřebovanou energii. Díky komunikaci s Miniserverem (pomocí lokální počítačové sítě (LAN)) ji lze snadno ovládat a vždy budete mít ve vizualizaci přehled o spotřebě elektrické energie.

Tutoriál

Integrace Keba KeContact P20 Wallbox do chytrého domu Loxone (ENG).

Technická data

 • Nabíjení min 4,1kW až do 22kW v souladu s EN61851 Mode 3 (min. 6A na fázi)
 • Provozní displej pro zobrazování různých provozních stavů
 • Bezpotenciálový kontakt a napětí 50VAC s maximálním dovoleným proudem 0,5A
 • Přípustná relativní vlhkost: 5% … 95%, bez kondenzace
 • Rozsah provozních teplot při 16 A: -25 °C – 50 °C
 • Rozsah provozních teplot při 32 A: -25 °C – 40 °C
 • Krytí: IP 54, NEMA 3R
 • Bezpečně uzavřeno pomocí šroubů Torx
 • Rozměry: 240 x 495 x 163 mm (š x v x h)
 • Hmotnost: cca 4,8 kg
 • Připojení napájecího kabelu: navrchu nebo zezadu zařízení
 • Povrchová úprava: RAL 7016 antracitově šedá nebo RAL 7004 signální šedá

attentionPříkon Wallboxu je závislý na nastaveném maximálním nabíjecím proudu. Více informací v Instalační příručce pro Keba Wallbox (slovensky zde).

 

Uvedení do provozu

Úvodním krokem pro uvedení zařízení do provozu je jeho profesionální instalace na zeď. Více informací naleznete v v Instalační příručce pro Keba Wallbox (slovensky zde).

attentionInstalaci nabíjecí stanice smí provádět pouze vyškolený a autorizovaný elektrikář! Je potřeba respektovat zákony, normy a předpisy dané země.

 

Přepínače DIP

Po instalaci nabíjecí stanice na zeď může být také připojen síťový kabel.
Dále je třeba nastavit DIP přepínače uvnitř nabíjecí stanice.

dip_1

Horní DIP přepínač (DSW1) se používá pro běžnou konfiguraci nabíjecí stanice,
například pro nastavení maximálního nabíjecího proudu.
S nižším DIP přepínačem (DSW2) se nastavuje připojení k místní síti (LAN).

Nastavení DSW1

Aby bylo možné navázat komunikaci mezi nabíjecí stanicí a Miniserverem, je třeba u nabíjecí stanice aktivovat UDP rozhraní.

Přepněte třetí přepínač do polohy ON.

dip_3

Pomocí přepínačů 6, 7 a 8 lze nastavit maximální nabíjecí proud.

tabulka-dip

Nastavení DSW2

Druhým DIP přepínačem se nastavuje připojení k lokální síti (LAN).
Aby byla nabíjecí stanici automaticky přidělena IP adresa, je třeba přepnout přepínače 1 až 6 do polohy OFF.

dip_5

Pokud je třeba přidělit nabíjecí stanici Keba Wallbox statickou IP adresu, je to možné pouze v oblasti adres 192.168.25.11 až 192.168.25.26. Z toho důvodu doporučujeme používat dynamické přidělování IP adres (automatické přidělování), jak je popsáno výše.

Další informace o nastavení DIP přepínačů naleznete v Instalační příručce pro Keba Wallbox (slovensky zde).

Jakmile není Walbbox během restartu aktivní, není možné, aby dostal IP adresu a nebude dostupný v síti. V tomto případě je nutné Wallbox restartovat – následně již adresu obdrží.

Konfigurace v Loxone Config

Poté, co je nabíjecí stanice připojena k napájení a k počítačové síti, je ji třeba vložit do Loxone Config.

Spusťte Loxone Config a připojte se k Miniserveru. Nahrajte aktuální program a následně klikněte na „Vyhledat periférie“.

vyhledani-wallboxu

Otevře se okno, pro vyhledávání periférií. V záložce „Siť“ naleznete všechna dostupná síťová zařízení. Označte Wallbox a klikněte na zelené plus.

pridani-periferii

Nabíjecí stanice je nyní uvedena ve stromové struktuře periférií.

Další programování se provádí pomocí programového bloku „Wallbox“.

ve-stromu

Více o funkčním bloku „Wallbox“

ZDE »