Fidelioserver

Micros Fidelio je jedna z vedoucích firem, která se zabývá systémy pro hotely a gastronomii. Díky tomuto rozhraní je možné chytře ovládat hotelový pokoj. Mezi Miniserverem a Fidelioserverem je synchronizován aktuální status pro pokojskou.

POUŽITÍ

Slouží pro budovy (penziony, hotely, superior hotely), kde je nasazen Fidelio Server. Podporováno je více druhů pokojů (jedno a dvoupokojové, rodinné, Junie Suite a Suite).

 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Základem programování je vytvoření klienta a gatewaye bez koncentrátoru (bez společné vizualizace). Pomocí této vazby se následně řídí datová komunikace.

V každém pokoji je instalován vlastní Miniserver. Je možné využít výhody, že pro stejně velké pokoje je možné definovat výchozí typ programu. Je tak možné použít to samé programování pro více typů pokojů. V klient/gateway bude rozlišováno na základě IP popř. Mac adresy jednotlivých Miniserverů.

Pro detailnější nápovědu prosím kontaktujte technickou podporu.

 

PŘÍPRAVA KOMUNIKACE

CLIENT

Každý klient musí zasílat synchronizační data na Gateway. K tomu slouží z klienta následující příkaz: miniserver://[IP-Gateway]/dev/fidelio/io/[name]/[value]

Virtuální výstup
Adresa: “miniserver://[IP-Gateway]”

Virtuální příkaz
Analogový aktor (zaškrtněte použít jako digitální)
Befehl bei ein: “/dev/fidelio/io/[name]/\v”
„name“ odpovídá virtuálnímu vstupu Gateway Miniserveru.

GATEWAY

Pro každý pokoj je nutné vytvořit vlastní virtuální vstup. Pokud mají pokoje ty samé typy programů, je nutné zajistit, aby bylo mezi jednotlivými pokoji odlišeno.

Z tohoto důvodu se nabízí funkce „klonovat s číslem pokoje“. Nejprve je nutné mít vytvořený nový virtuální vstup se správně vyplněným názvem, které je také v programu v klientovi na virtuálním výstupu s [name]. Nakonec klikněte pravým tlačítkem myši na virtuální vstup a ze kontextové nabídky vyberte možnost „klonovat s číslem pokoje“. Tímto způsobem docílíte toho, že dojde k vytvoření virtuálních vstupů na jednotlivých Miniserverech. Název bude následně [name]_[roomnumber].

 

ZASÍLÁNÍ HODNOT Z GATEWAYE NA POKOJ

Specifický pokoj

miniserver://192.168.1.20/dev/sps/io/[name]/[value]
Zde se zadává přesná IP adresa pokoje. V programu příjemcovského Miniserveru se musí nacházet virtuální vstup s názvem [name].

Pokoj z určitého typu programu

miniserver://192.168.1.255/dev/sps/io/[name_1]/[value]
Zde se zasílá příkaz na Broadcast (x.x.x.255). V typu programu musí být virtuální vstup s názvem [name_1].

Na všechny pokoje

miniserver://192.168.1.255/dev/sps/io/[name]/[value]
Zde se zasílá příkaz na Broadcast (x.x.x.255). Ve všech pokojích musí být virtuální vstup s názvem [name].

 

DALŠÍ OBSAH

Implementovány byly následující příkazy:

  • Pokoj zamčený
  • Pokoj je možné rezervovat
  • Pokoj zamluvený
  • Pokoj nastěhován
  • Pokoj vystěhován

Ovládání osvětlení hotelu

Pro účely Fidelio Serveru byl také vytvořen speciální blok pro ovládání osvětlení v hotelovém pokoji.