Centrál

Realizace centrálních funkcí v chytré domácnosti.

 

POUŽITÍ

Funkční blok „Centrál“ slouží k rychlému vytvoření centrálních funkcí. Tedy funkcím, které vám umožní například zapnout nebo vypnout světla v celém domě, stáhnout či vytáhnout všechny žaluzie v domě, atd…

 

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

Dvakrát klikněte na funkční blok „Centrál“. Otevře se vám okno, ve kterém uvidíte všechny bloky podporující centrální ovládání a jsou ve vašem programu:

upravit centrální objekt

Nyní je možné vybrat funkční bloky, které se mají přes Centrál ovládat. Logické bloky není možné vybrat.

U každého objektu je vypsán jeho název a umístění v kategorii a místnosti. Sloupeček „Výstup“ říká, jaké bloky budou ovládány touto centrální funkcí. Pro „Ovládání osvětlení“ je dostupný navíc sloupeček „Vstup“, který říká, zda může být centrální zhasnutí spuštěno pomocí trojkliku na daném bloku (určeno zaškrtávacím polem v dolním pravém rohu – je možné odšrtnutím zaměnit za dvojklik).

Info ikona malá

Vstup (Dis), například na funkčním bloku „Ovládání osvětlení“, blokuje pouze ovládání ze vstupů daného bloku. Neblokuje tedy centrální funkce.

 

 

Vstup funkčního bloku centrál lze analogicky použít pro funkce, které ovládají vybrané komponenty v dialogovém okně. Pokud se přivede např. impulz na vstup (Loff), následuje okamžité vypnutí osvětlení na všechny vybraných blocích ovládání osvětlení, atd.

 

Inteligentní regulaci pokojové teploty lze zvolit v centrálním bloku. Výstup QS stínění slouží jako vstup do centrálního bloku. Kromě toho je zahrnuta hodnota záření z Weather service.

QAs automatického zastínění je aktivní, když je Qs vybraného regulátoru místnosti ON a úroveň záření> = 1 (Podrobnosti o úrovni záření naleznete v sekci Weather Service ).

Tato funkce umožňuje realizovat automatické stínění přímo z centrálního bloku.

Jsou-li automatické žaluzie řízeny v centrálním bloku (úplně nahoru nebo dolů), může se stát, že žaluzie nejsou synchronizované, pokud jedna nebo více žaluzií mají různé stavy (nahoře, dole, žádný pohyb). Pro synchronizaci žaluzií vstupem  Cu nebo Cd v bloku centrálu musí být  čas vstupního parametru Tc nastaven tak, aby se všechny rolety pohybovaly ve stejném směru.

V ideálním případě by mělo programování vypadat následovně:

  • Na stránce s místností (např. obývací pokoj) by měl blok centrál sdružovat všechno ovládání v místnosti (centrál na místnost). V centrálu na místnost dojde k propojení žaluzií s topením, vybere se ovládání osvětlení, atp.
  • Na centrální stránce by pak měly být všechny dílčí centrály na místnost sdruženy pod jeden centrál, který ovládá vše. Přes tento centrál se pak realizuje např. vypnutí osvětlení v celém domě, bezpečnostní pozice žaluzií v případě silného větru, atp.

Blok centrál zásadním způsobem zpřehledňuje programování a redukuje čas potřebný ke správnému naprogramování chytrého domu.

 

VIDEOSEZNÁMENÍ S FUNKČNÍM BLOKEM CENTRÁL

 

VSTUPY

Název Označení Vysvětlení Rozsah hodnot Jednotky
Loff Vypnutí osvětlení Po impulzu dojde k vypnutí všech bloků ovládání osvětlení napojených na tento funkční blok centrál. 0/1
Lon Zapnutí osvětlení Po impulzu dojde k zapnutí všech bloků ovládání osvětlení napojených na tento funkční blok centrál. 0/1
La Vstup pro alarm osvětlení Uvede bloky ovládání osvětlení do stavu alarmu. 0/1
Ja Vstup pro Alarm žaluzií Uvede bloky automatickcýh žaluzií do stavu alarmu. 0/1
Cu Kompletní jízda žaluzií nahoru Všechny vybrané bloky automatických žaluzií po impulzu vyjedou nahoru. 0/1
Cd Kompletní jízda žaluzií dolů Všechny vybrané bloky automatických žaluzií po impulzu sjedou dolů. 0/1
S Vstup pro stínění žaluzií Po impulzu následuje na všechn vybraných blokách automatických žaluzií jízda úplně dolů s následnou krátkou jízdou zpět, pro narovnání lamel do horizontální pozice (na základě nastavených parametrech (Tr)). 0/1
AS Aktivace autopilota stínění Aktivace automatického stínění trvalým impulzem nebo impulzem na začátku periody stínění. 0/1
AD Zakázání autopilota stínění Zablokuje autopilota stínění. 0/1  –
AR Reaktivace autopilota stínění Pokud dojde k přerušení autopilota stínění (např. pohybem žaluzií nebo vstupem (AD)), je možné jej opět reaktivovat impulzem na vstup (AR). 0/1  –
Sp Bezpečnostní pozice žaluzií Pokud je vstup aktivní, dojde k vykonání jízdy do bezpečností pozice – např. při bouřce. 0/1  –
St Zastavení žaluzií Zastaví jízdu stínící techniky. 0/1  –
T5 Vstup kombinovaného tlačítka T5 Na tento vstup se napojují zařízení, které disponují kombinovaným vstupem T5 (Touch Tree/Air nebo Remote Air). Jakmile se připojí na tento vstup, tlačítko automaticky funguje v režimu: T1 = Cu, T4 = Cd. 0/1
Als Rezervováno Pro budoucí rozšíření.
Ic Rezervováno Pro budoucí rozšíření.
Dis Zakázat Dětská pojistka – zablokuje vstupy – popis viz výše. 0/1  –

 

VÝSTUPY

Název Popis Vysvětlení Rozsah Jednotky
QLoff Vypnutí osvětlení Došlo k vypnutí osvětlení. 0/1
QLon Zapnutí osvětlení Došlo k zapnutí osvětlení. 0/1
QLa Spouštěný alarm osvětlení Došlo ke spuštění alarmu osvětlení. 0/1
QJa Spuštěný alarm žaluzií Došlo ke spouštění alarmu žaluzií. 0/1
QCu Centrální jízda žaluzií nahoru Žaluzie jedou kompletně nahoru. 0/1
QCd Centrální jízda žaluzií dolů Žaluzie jedou kompletně dolů. 0/1
QS Výstup pro stínění Žaluzie jedou kompletně dolů s následnou jízdou zpět pro narování lamel. 0/1
QAS Aktivovaný autopilot stínění Aktivovaný autopilot stínění 0/1
QAD Autopilot stínění zakázaný Autopilot stínění je zakázaný. 0/1
QAR Reaktivace autopmatického stínění Byl reaktivován autopilot stínění . 0/1
QSp Jízda stínící techniky do bezpečnostní pozice Žaluzie jedou do bezpečnostní pozice. 0/1
QSt Zastavení žaluzií Žaluzie byly zataveny. 0/1
AQT5 Výstup kombinovaného tlačítka T5 0/1
AQs Rezervováno Pro budoucí rozšíření. 0/1
Qc Rezervováno Pro budoucí rozšíření. 0/1
QDis Zakázat Dětská pojistka aktivní. 0/1