Zpoždění vypnutí

Zpoždění deaktivace výstupu bloku.

Funkce

zpozdeni vypnutiPři náběžné hraně na vstup (Tr) je výstup (Q) aktivován. Po sestupné hraně na vstup (Tr) se aktivuje odpočet doby (T) – po tuto dobu bude výstup (Q) ještě aktivní. Doba (T) se vrátí na původní hodnotu s každou další náběžnou hranou na vstupu (Tr).

Je-li aktivován vstup (R), výstup (Q) je vypnut a doba (T) je vynulována do další náběžné hrany na vstup (Tr).

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

spozdeni vypnuti offdelay