Zpoždění vypnutí

Výstup se VYPNE s nastavitelnou prodlevou po VYPNUTÍ vstupu

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tr Trigger 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
O Output 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
Don Delay duration Doba zpoždění před vypnutím výstupu po sestupné hraně na vstupu. s 0...∞ 1
Časový diagram