Zpoždění impulzu

Poskytuje zpožděný impulz na výstupu (nastavitelné zpoždění)

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Pulse Impulz 0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Pulse Impulz 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
Dd Duration of delay Délka zpoždění s 0...∞ 5
Dp Duration output pulse Doba trvání výstupního impulzu s 0...∞ 0,5
Časový diagram