Značky

Funkční blok značky slouží k přenášení analogových a digitálních hodnot po stránce či mezi nimi.

Seznámení s funkčním blokem Značky

Funkce

Pomocí značky, je možné přenášet hodnoty nebo stavy z jednoho místa na druhé. Toto lze využít na více programovatelných stránkách, pro přenos hodnot a stavů. Nebo aby se zabránilo křižování programovacích linek.

Pokud vložíte značku na programovací list, zobrazí se vám jako výstup. K tomuto výstupu můžete připojit vstupní hodnoty, které mají být přenášeny (analogový vstup, digitální vstup,…). Značka se zobrazí ve stromové struktuře “Periferie”, nyní můžete pomocí přetáhnutí na programovací list, vkládat přenášenou hodnotu pomocí vstupu značky k programovatelným blokům nebo aktorů.

Config_typ_znacky

Ve výchozím nastavení je značka definována jako digitální. Pokud značka přenáší analogovou nebo textovou hodnotu, odeberte ve vlastnostech funkčního bloku zaškrtnutí “Použít jako digitální značku” a zvolte příslušný typ v rozbalovacím menu (textovou hodnotu značka přenáší od verze Loxone Configu 8.3).

Příklady

Na značce s názvem ”Značka” spojte všechny impulzy, které by měli vypnout světla v celém domě.

Tato značka je nyní připojena na všechny stránky, kde naleznete “Ovládání osvětlení” na vstup reset (R).

Impuls přivedený na výstup značky, přenese hodnotu impulsu ke všem vstupům značky.

znacky_pouziti