Značky

Uchová stav, který je poté dostupný jako výstupní reference

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
I Input Vstup

Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Typ Nastavte prosím typ dat, které chcete přes tento objekt předávat. - -
Zpoždění Zpoždění vstupu na výstupu o x cyklů. 0...100 -