Zapnutí a vypnutí zpoždění

Zpoždění zapnutí a vypnutí.

Funkce

zpozdeni zapnuti a vypnutiPo náběžné hraně na vstup (Tr), se spustí časování bloku. V případě, že je vstup (Tr) aktivní po celou dobu zpoždění (TH), je výstup (Q) aktivován.

V případě, že je výstup (Q) aktivní, je při sestupné hraně na vstupu (Tr) spuštěn časovač zpoždění vypnutí (TL). Po uplynutí doby (TL) je výstup (Q) vypnutý.

Parametr (TH) je s každou náběžnou hranou na vstup (Tr) restartován.

Je-li aktivován vstup (R), časovač se vynuluje a výstup (Q) je vypnutý. Teprve po nové náběžné hraně na vstup (Tr), je restartováno měření času.

Na tomto bloku lze nastavit remanenci – aktivace vstupu se symbolem baterie.

zpozdeni zapnuti onoffdelay