Zapnutí se zpožděním s pamětí

Tento blok realizuje zapnutí se zpožděním s pamětí.

Po první náběžné hraně na vstup (Tr), se spustí časování bloku. Po uplynutí časového intervalu (T) je výstup (Q) aktivován. Další impulsy na vstup (Tr), nemají žádný vliv.

Je-li aktivován vstup (R), časovač se vynuluje a výstup (Q) je vypnut. Teprve po nové náběžné hraně na vstup (Tr), je restartováno měření času.

Díky aktivaci remanence (symbol baterie) bude na výstupu obnoven stav před výpadkem proudu.

zapnuti se zpozdenim

Popis
Standardní hodnoty
 Vstupy: (Tr) Spouštěč
 (R) Reset 0/Vyp.
 Výstupy: (Q) Výstup
 Parametry: Remanence 0/Vyp.
 (T) Doba zpoždění 1