Vypínač

Vypínač pro přepínání stavu zapnuto – vypnuto. Aktivací remanence (symbol baterie) bude po výpadku obnoven stav před výpadkem.

Obsah


Vstupy

Zkratka Název Popis Jednotka Rozsah hodnot
Tr Trigger Spouštěč – přepne výstup mezi stavem vyp/zap Digital 0/1
R Reset Reset Digital 0/1
O On Zapnout Digital 0/1
Dis Disable Vypne všechny vstupy. Blok může být stále ovládán z vizualizace. Digital 0/1

Výstupy

Zkratka Popis Jednotka Rozsah hodnot
Q Digitální výstup Digital 0/1
Qon Náběžná hrana Digital 0/1
Qoff Sestupná hrana Digital 0/1

Parametry

Zkratka Popis Jednotka Rozsah hodnot
Vstup Remanence Aktivací remanence (symbol baterie) bude po výpadku obnoven stav před výpadkem. Digital 0/1

Graf průběhu

Time Chart