Vypínač

Funkční blok Vypínač slouží k přepínání digitálního výstupu.
Může být ovládán tlačítkem nebo jinou logikou a prostřednictvím uživatelského rozhraní.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Tg Toggle Zapíná/vypíná výstup (O). 0/1
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
On Switches output (O) on. Zapne výstup (O). 0/1
DisPc Disable periphery control Při zapnutí vypne všechny vstupy (např. dětský zámek, čištění)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O Output Výstup 0/1
Off Pulse when output (O) is switched off. Impuls při vypnutí výstupu (O). 0/1
On Pulse when output (O) is switched on. Impuls při zapnutí výstupu (O). 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Časový diagram