Větrací jednotka Leaf

Ovládá pokojovou větrací jednotku Leaf na základě vlhkosti vzduchu, teploty a CO2. Pro využití podpory teploty musíte větrání přiřadit jako zdroj pokojové regulace. Mimo to bude třeba systémová proměnná "Venkovní teplota".

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Hi Humidity indoor Vlhkost v interiéru % 0...100
CO2 CO2 indoor CO2 v interiéru ppm 0...∞
Sat Supply air temperature Udává teplotu přiváděného vzduchu. Používá se pro podporu teploty.
Pokud tento vstup není připojen, použije se hodnota systémové proměnné „Venkovní teplota“. Pokud také není k dispozici, deaktivuje se podpora teploty.
°
Dwc Door/window contact zapnuto: okno otevřeno, vypnuto: okno zavřeno. Když je okno otevřené, ventilace se deaktivuje. - 0/1
P Presence Přítomnost - 0/1
Off Off Zastaví ventilátor a zavře ventilační klapku, pokud je zap. - 0/1
Sm Sleep mode Vypne větrání na dobu nastavenou v parametru (Smt). Po uplynutí této doby se větrání obnoví. - 0/1
B Boost Ukončí ovládání a nastaví výstup na 100 procent. - 0/1
Ex Exhaust air Zastaví regulaci a aktivuje odvod vzduchu na 100 %.
VAROVÁNÍ: Tento vstup lze použít pouze v případě, že je aktivována vlastnost bloku "Povolený režim odtahu/přívodu". Tento vstup je viditelný pouze v určitých konfiguracích.
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Cfc Confirm Filter Change Potvrdit výměnu filtru - 0/1
Rtd Reset to default Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty uvedené v šabloně bloku. - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
S Status Označuje, proč je ventilátor aktivní. Tento výstup má pouze informativní charakter.
0: Základní větrání
1: Zvýšená vlhkost
2: Podpora regulace teploty
3: Špatná kvalita vzduchu (CO2)
4: Manuální zastavení
5: Otevřené okno
6: Manuální zvýšení
7: Manuální aplikace
8: Ruční odsávání vzduchu
9: Režim spánku.
0...9
Fc Filter change Označuje, zda je třeba vyměnit vzduchový filtr. 0/1
Error Error 0=Žádná chyba, 1=Offline, 2=Zaseknuté, 3=Chyba clony. 0...3
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Hmax Maximum humidity Blok se pokusí udržet (Hi) pod nastavenou hodnotou. % 0...100 60
CO2max Maximum CO2 (air pollution) Blok se pokusí udržet (CO2) pod nastavenou hodnotou. ppm 0...∞ 1000
Pet Presence extend time Začíná se sestupnou hranou vstupu (P). Prodlouží přítomnost o zadanou dobu. s 0...∞ 900
Smt Sleep mode timeout Začíná se sestupnou hranou vstupu (Sm). Udržuje zařízení vypnuté po zadanou dobu. s 0...∞ 7200
Iva Intensive ventilation absence Hodnota pro ventilátor, když je přítomnost vypnutá a (Hi) je větší než parametr (Hmax) nebo (CO2) je větší než parametr (CO2max).
Intenzivní větrání se zastaví, když (Hi) je menší než (Hmax - 3 %) nebo (CO2) je menší než (CO2max - 5 %).
V teplotním režimu se tato hodnota používá jako maximální.
% 0...100 100
Bva Basic ventilation absence Hodnota pro ventilátor v automatickém režimu, když je přítomnost vypnuta. V teplotním režimu se tato hodnota používá jako minimální. % 0...100 10
Ivp Intensive ventilation presence Hodnota pro ventilátor, když je přítomnost zapnutá a (Hi) je větší než parametr (Hmax) nebo (CO2) je větší než parametr (CO2max).
Intenzivní větrání se zastaví, když (Hi) je menší než (Hmax - 3 %) nebo (CO2) je menší než (CO2max - 5 %).
V teplotním režimu se tato hodnota používá jako maximální.
% 0...100 60
Bvp Basic ventilation presence Hodnota pro ventilátor v automatickém režimu, když je přítomnost zapnutá. V teplotním režimu se tato hodnota používá jako minimální. % 0...100 20
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Cena energie Náklady zdroje. Objekty s nastavením 'drahý' budou spuštěny jenom v případě, že nebude k dispozici žádný prioritnější zdroj -
Povolen režim odtahu/přívodu Udává, zda může větrací jednotka vytvářet v místnosti podtlak. Pokud je aktivní, bude funkční blok vybaven jedním vstupem navíc, kterým bude možné spustit režim odtahu. POZOR: Pokud se v oblasti ventilátoru nachází krby závislé na přívodu vzduchu, může docházet kvůli podtlaku k úniku kouřových splodin do místnosti! -
Směr větrání (bez výměníku tepla) Určuje směr větrání jednotek Leaf (při použití v páru), pokud jsou vypnuté výměníky tepla. Pokud jsou výměníky zapnuté, není nutné určovat směr větrání, protože se směr pravidelně otáčí. -
Přiřazený ventilátor A 1 Větrací jednotky Lead jsou časově synchronní. Pokud se ventilátor A stará o přívod vzduchu, je ventilátor B odpovědný za odtah a naopak. Postarejte se o to, aby se ve Vaší konfiguraci vždy nacházel stejný počet ventilátorů typu A i B! Pozor: Rozdílný počet jednotek typu A a B může způsobovat podtlak nebo přetlak! -
Přiřazený ventilátor B 1 Větrací jednotky Lead jsou časově synchronní. Pokud se ventilátor A stará o přívod vzduchu, je ventilátor B odpovědný za odtah a naopak. Postarejte se o to, aby se ve Vaší konfiguraci vždy nacházel stejný počet ventilátorů typu A i B! Pozor: Rozdílný počet jednotek typu A a B může způsobovat podtlak nebo přetlak! -
Chyba zařízení

Pokud dostanete zprávu, že Leaf má chybu mřížky nebo ventilátoru, naleznete přesné informace na stránce dokumentace diagnostického vstupu zařízení.


Interval údržby / výměna filtru

Informace k výměně fitru, popřípadě intervalu údržby zařízení naleznete v Dokumentaci zařízení.