UDP virtuální vstupy / výstupy

Přijímání a odesílání UDP příkazů s Loxone Miniserverem. Tento způsob v žádném případě neslouží pro nahrazování originálních vstupů a výstup na Miniserveru a Extensionech.

 

PŘIJÍMÁNÍ A ODESÍLÁNÍ UDP PŘÍKAZŮ MINISERVEREM

Miniserver podporuje přijímání a odeslání UDP příkazů. Tuto volbu můžete použít k ovládání různých síťových zařízeních, které podporují UDP protokol.

 

PŘIJÍMÁNÍ UDP PŘÍKAZŮ MINISERVEREM

Miniserver podporuje přijímání UDP příkazů. Dodatečně je možné z UPD monitoru vyčíst všechny UDP příkazy a pakety.

 

VYTVOŘENÍ VIRTUÁLNÍHO UDP VSTUPU

Ve stromě periférií klikněte na virtuální vstupy (pod Miniserverem) a v kontextové nabídce v horní části vyberte možnost Virtuální UDP vstup. Jakmile jej vytvoříte, přidá se do stromové struktury.

Jakmile je UDP vstup vytvořen, je třeba nastavit jeho chování – to znamená IP adresu a port. Toto nastavení můžete definovat ve vlastnostech UDP vstupu. Adresu odesílatele můžete vyplnit, pokud chcete omezit, z jaké adresy bude vstup přijímat data. Port je nutné nastavit na libovolnou hodnotu, např. 7000.

Miniserver podporuje maximum 50 různých UDP portů.

 

UDP UČÍCÍ REŽIM

Pro usnadnění zadávání UDP příkazů je možné použít UDP učící se režim. Monitor, ve kterém učení probíhá je možné aktivovat klikem na virtuální vstupy v okně periférií a vybráním možnost UDP monitor v kontextové nabídce v horním okně.

Pro naučení klikněte na UDP monitor a nastavte senzor na digitální a nebo analogový.

Po přidání se bude zobrazovat v perifériích. Pokud budete odesílat pouze textová data „vstup=1“ (platí pro tento příklad) z Miniserveru lxl007f, vydá UDP vstup impulz.

komunikace udp: zpusob uceni

ROZEZNÁNÍ PŘÍKAZŮ

Díky následujícímu seznamu příkazů můžete příchozí dat dále zpracovávat a filtrovat.

Speciální znaky pro digitální a analogový vstup

\x Hexadecimal např., \x09 pro 0x09 nebo \x01\x02\x03\x04 pro 0x01020304
\\ \
\. Přeskočit jakýkoliv znak
\w Přeskočit jakékoliv slovo
\# Přeskočit jakékoliv číslo
\t Tabulátor (0x09)
\b Tabulátor (0x09) nebo mezera (0x20)
\r Návrat na začátek řádku (0x0D)
\n Řádek (0x0A)
\d Přeskočit jakoukoliv číslici (0-9)
\a Přeskočit jakékoliv písmeno (A-Z, a-z)
\m Přeskočit jakékoliv písmeno (A-Z, a-z) nebo jakoukoliv číslici (0-9)
\s12 Přeskočí daný počet znaků (12 lze nahradit za libovolné číslo)

Speciální znaky pro rozpoznávání příkazu, když je použit analogový vstup

\v Hodnota je přijímána jako ASCII řetězec. Desetinná místa musí být odděleny čárkou nebo tečkou.
\1 Číselná hodnota přijatých bajtů je umístěna v nejméně významném bajtu (LSB) na výstupu (bity 0-7).
\2 Číselná hodnota přijatého bajtu je umístěna v bitech 8-15 na výstupu.
\3 Číselná hodnota získaného bajtu je umístěna v bitech 16-23 na výstupu.
\4 Číselná hodnota přijatého bajtu je umístěna v nejvýznamnější bajtu (MSB) na výstupu (bity 24 až 31).

ODESÍLÁNÍ UDP PŘÍKAZŮ MINISERVEREM

Přidání virtuálního výstupu

Přidejte virtuální výstup kliknutím na položku v panelu periférií.

ZADÁNÍ ADRESY

Zadejte adresu (příklad):
/dev/udp/192.168.1.32/7000
192.168.1.32 je adresa zařízení, které má příkaz přijmout. 7000 je port, na kterém cílové zařízení informace očekává. Toto nastavení je nutné upravit podle skutečných podmínek.

Aktivujte prosím možnost „Po odeslání zavřít spojení“, aby bylo odesílání možné.

Komunikace UDP zadani adresy

PŘIDÁVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH PŘÍKAZŮ

Pro vytvoření virtálního výstupu příkazu je vždy nutné, aby existoval samotný virtuální výstup (tedy zařízení, pod které se budou příkazy zanášet). Označte tedy vytvořený virtuální výstup v okně periférií a v kontextové nabídce zvolte Virtuální výstup příkazu – automaticky se zařadí pod virtuální výstup.

ZADÁVÁNÍ VIRTUÁLNÍHO PŘÍKAZU

Označte požadovaný virtuální příkaz a přidejte příkaz na vypnutí a nebo zapnutí.

Příkaz v poli „Instrukce při zapnutí“ bude zaslán, když se virtuální vstup zapne. Naopak příkaz v poli „Instrukce při vypnutí“ bude zaslán, pokud se virtuální vstup vypne. Pokud v polích není nic vyplněno, neprovede se žádná akce.

Může být odeslán libovolný telegram. Důležité je pouze to, aby jej byl příjemce schopný rozeznat.

Komunikace UDP zadani virtualniho prikazu

Příkaz IRTRANS – Dálkové ovládání

Zde se dozvíte více o tom, jak nastavit UDP příkazy pro dálkové ovládání přes IRTrans tak, aby správně komunikoval s Miniserverem. Tak můžete například ovládat vstupy a výstupy MIniserveru a nebo zasílat příkazy přes IrDA.

Jako první musíte přidat dálkové ovládané do klienta pro IRTrans.

Spustit IRTRANS klienta

Spusťte IRTrans klienta. K tomu musíte ještě aktivovat IR Server.

irtrans client

Otevřít databázi zařízení

Otevřete databázi zařízení a zvolte požadované zařízení. Jako alternativa se nabízí možnost naučení vlastních příkazů. V tomto příkladu si ukážeme, jak naučit vlastní zařízení.

databáze zařízení IRTrans

Přidání dálkového ovládání

Pro přidání nového dálkového ovládání zadejte prosím jeho název a klikněte na „Fernbedienung öffnen / anlegen“.

befehle lernen - přidání nového dálkového ovládání

Přidání IRDA příkazu

Zadejte název příkazu a klikněte na naučení příkazu.

pridani irda prikazu

Zaslání povelu na IRTrans

Poté, co je aktivní učící se režim, zadejte časový interval, ve který má být příkaz zaslán. K tomu si připravte Vaše zařízení, abyste mohli zaslat odpovídající signál z tlačítka.

zaslani povelu na irtrans

Uložení příkazu

Po odeslání signálu se zobrazí IR kód.

ulozeni ir prikazu

Příklad IRTrans – Přidání UDP příkazu

Pokud chcete Miniserver ovládat přes IRTrans, musíte ještě přidat UDP příkazy.

Vstup do databáze

Vstupte do databáze zařízení a zde již vidíte přidaná ovládání.

databaze ovladani

Zadání cílové IP a portu

Klikněte levým tlačítkem myši na požadovaný příkaz a zadejte adresu a port Miniserveru, které jste zadali při definici UDP příkazu („UDP Befehle mit dem Miniserver versenden“).

zadani cilove ip a portu

Flashování IRTrans modulu

Uložte databázi a flashněte modul.

Pod „Commands“ vidíte počet přidaných IrDA příkazů a pod „Action-Commands“vidíte počet naučených UDP příkazů.

databáze zařízení

Naučení se UDP příkazů na Miniserveru

Nastavení UDP Vstupu

Vytvořte virtuální vstup a nastavte adresu odesílatele a port IRTrans modulu.

komunikace udp: nastaveni portu a adresy

Varianta 1: zadání UDP příkazu

První možnost, jak přidat UDP příkaz je ručně přes Miniserver. Jednoduše přidáte a vyplníte povely.

Varianta 2: Naučení se UDP příkazu

Druhá varianta je naučit se příkazy vlastními silami pomocí Loxone Configu. K tomu budete potřebovat UDP monitor. Vyberte vhodný příkaz a pojmenujte jej.

komunikace udp: zpusob uceni

Nastavení senzorů

Senzor je možné nalézt v okně periférií a může se běžně používat v programování.

Pozor: UDP příkaz je pouze krátké odeslání impulzu a je v LiveView pouze těžce postřehnutelný.

funktionsbausteine

EKEY HOME/MULTI LOXONE MINISERVER

Požadavky na montáž a zprovoznění

Aby bylo možné systém zprovoznit, je třeba těchto zařízení:

 • ekey home/multi spol. Ekey biometric systems s.r.o.
 • ekey converter UDP RS485 spol. Ekey biometric systems s.r.o.
 • Loxone Miniserver spol. Loxone Electronics s.r.o.
 • PC s os Windows a Loxone Config

Montáž a zapojení ekey home/multi, Loxone Miniservru a ekey converter UDP RS485 svěřte proškolené osobě.

Je doporučeno nastavit statickou IP adresu pro Loxone Miniserver jakož i pro ekey converter UDP RS485, aby byla zajištěna řádná komunikace mezi zařízeními.

Možnost připojit motorové zámky nebo elektronické otevírače dveří

Lze připojit nejen motorové zámky, ale také elektronické otvírače dveří. Ovládat je lze čtyřmi způsoby, které jsou blíže popsány dále:

 1. Motorový zámek je připojen k systému Loxone, UDP protokol bude využit k otevírání dveří.
  Ekey schéma zapojení 1
  V této konfiguraci ekey home/multi nemůže přímo otevírat motorový zámek. Děje se tak pomocí Loxone Miniserveru. UDP příkaz pro otevírání dveří musí být v Loxone Configu připojen na výstup motorového zámku, aby došlo k jeho otevření.
 2. Motorový zámek je připojen k systému Loxone, jedno relé z ekey home/multi spíná jeden digitální vstup systému Loxone.
  Ekey schéma zapojení 2
  V této konfiguraci ekey home/multi nemůže přímo otevírat motorový zámek. Děje se tak prostřednictvím Loxone Miniserveru. UDP příkaz pro otevírání dveří musí být v Loxone Configu připojen na výstup motorového zámku, aby došlo k jeho otevření.
 3. Motorový zámek je připojen k ekey home/multi.
  Ekey schéma zapojení 3
 4. Motorový zámek je připojen k systému Loxone, relé z ekey spíná vstup systému Loxone.
  Ekey schéma zapojení 4
  V této konfiguraci ekey home/multi otevírá motorový zámek. UDP příkazy slouží pouze k záznamu otevírání dveří na Loxone Miniserveru, nebo díky nim mohou být spuštěny další interakce v Loxone Miniserveru. Loxone Miniserver může také otevírat motorový zámek.

Konfigurace UDP převodníku

Z důvodu lepší srozumitelnosti doporučujeme použít protokol „HOME“ nebo „MULTI“. Více informací k těmto protokolům naleznete v uživatelské příručce ekey converter UDP RS485.

Konfigurace Loxone Miniserveru v Loxone Configu

Nejprve je třeba přejít na „Perifirie miniserver“, kliknout na „Virtuální I/O“ a z vysouvacího menu vybrat „Virtuální UDP vstup“.

konfigurace virtuální UDP vstup

Klikněte na nově přidaný virtuální vstup ve stromové struktuře periférií. Ve vlastnostech tohoto vstupu nastavte:

Jméno: Vámi preferovaný název pro čtečku otisků prstů.
Adresa odesílatele: Zadejte IP adresu ekey convertor UDP RS485.
UDP port Odesílací port ekey converter UDP RS485

konfigurace Virtuální UDP vstup vlastnosti

Nyní klikněte opět na „Periferie miniserver“, „Virtuální I/O“ a ve vysouvacím menu vyberte „Virtuální UDP příkaz“.

konfigurace UDP config

Klikněte na nově přidaný Příkaz a v jeho vlastnostech nastavte „Použít jako digitální vstup“.

Použít jako digitální vstup

Dále ve vlastnostech nově přidaného příkazu vyplňte:

Označení Uživatelské označení příkazu
Rozeznávání příkazu UDP příkaz
Logger/Mailer/Caller/Tracker Využijte pro zaznamenávání příchodů a odchodů.

Příklad

Uživateli Václavovi byl oskenován pravý ukazováček a byl přidán do paměti na pozici 1. Současně mu bylo přiděleno relé 1.

Označení Václav
Rozeznání příkazu 1_0001_7_80131014120325_1_1
Tracker Tracker „Vstupní dveře“ byl nastaven na Miniserveru a přidělen k uživateli.
Zpráva při zapnutí/změně analogové hodnoty Přichází

Takovéto nastavení způsobí, že Tracker bude zaznamenávat, kdy uživatel Václav položil prst na skener.

konfigurace UDP config

konfigurace tracker udp config