Topná křivka

Topná křivka vypočítá optimální teplotu v závislosti na venkovní teplotě.

Funkce

Funkční blok Topna krivkaNa vstup (T) (teplota) nastavte cílovou teplotu. Požadovanou teplotu můžete nastavit například buď pomocí virtuálního vstupu nebo časovače. Na analogová vstup (Al) připojte venkovní teplotu.

Pro správnou funkci bloku je třeba nastavit parametr (S). Ten je použit k nastavení strmosti vytápěcího systému. Tento parametr musí být nastaven pro každý vytápěcí systém.

Hodnoty pro nastavení parametru (S):

Podlahové topení 0.25 – 0.5
Panelové radiátory 1.26 – 1.33
Radiátory podle normy DIN4703 1.3
Konvektory 1.25 – 1.45

Parametry (Min) a (Max) jsou pro nastavení maxima a minima výsledné teploty.

Charakteristika topné křivky

Legenda: Tato charakteristika se vztahuje k požadované teplotě 20°C.

a) Dodávaná teplota ve °C; b) Venkovní teplota ve °C; c) Sklon; d) Paralelní posun

Zdroj: Wikipedie (http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekvitermní_regulace)

Po tomto nastavení bude na výstupu (AQ) požadovaná teplota topné vody.

Výstup (Q) je digitální chybový výstup, který se aktivuje když:

  • Venkovní teplota překročí teplotu v místnosti (Chybový výstup je minimální výsledná teplota).
  • Teplota místnosti překročí venkovní teplotu o více jak 80°C. Například, když je v místnosti teplota 20°C, pak nesmí teplota venku klesnout pod -60°C. Chybovým výstupem je potom maximální výslední tplota.