Topná křivka

Sklon vytápění závisí na venkovní teplotě (kompenzace počasí)
Na vstupu (Tt) se odečítá požadovaná teplota. Na vstupu (Ct) se načte aktuální venkovní teplota. Parametr (S) slouží k nastavení sklonu a musí být přizpůsoben příslušnému topnému systému.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tt Target temperature Analogový vstup požadované teploty místnosti °
Ct Current temperature Analogový vstup venkovní teploty °
Dis Disable Zakáže vstup (Tt), když je zapnutý. (Dětská pojistka) - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ft Flow temperature °
Iv Invalid values 1, pokud by (Ft) přesáhlo (minFt) nebo (maxFt) - 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
S Slope - 0.05...2.5 1,3
O Offset - 0
minFt Minimum flow temperature ° 15
maxFt Maximum flow temperature ° 65
Charakteristika

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve

Charakteristika se vztahuje k požadované teplotě (parametr T) 20°C.

Legenda:

a: Výstupní teplota ve °C

b: Venkovní teplota ve °C

c: Strmost

d: Paralelní posun