Topná křivka

Sklon vytápění závisí na venkovní teplotě (kompenzace počasí)
Na vstupu (Tt) se odečítá požadovaná teplota. Na vstupu (Ct) se načte aktuální venkovní teplota. Parametr (S) slouží k nastavení sklonu a musí být přizpůsoben příslušnému topnému systému.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Tt Target temperature Analogový vstup požadované teploty místnosti °
Ct Current temperature Analogový vstup venkovní teploty °
Dis Disable Zakáže vstup (Tt), když je zapnutý. (Dětská pojistka) - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Ft Flow temperature Průtoková teplota °
Iv Invalid values 1, pokud by (Ft) přesáhlo (minFt) nebo (maxFt) - 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
S Slope Sklon - 0.05...2.5 1,3
O Offset - 0
minFt Minimum flow temperature Minimální průtoková teplota ° 15
maxFt Maximum flow temperature Maximální průtoková teplota ° 65
Charakteristika

Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve

Tato charakteristika se vztahuje k požadované teplotě (vstup Tt) 20 °C.