Stav

POUŽITÍ

Díky funkčnímu bloku stav můžete vizualizovat uživatelsky definované symboly a texty. K vyhodnocování můžete používat logiku, kterou zadáme dle priority do tabulku (viz níže).

ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÁNÍ

status_funkcni_blok

Dvojitým kliknutím otevřene dialogové okno, kde se skrývá tabulka, do které můžete zapisovat logické funkce.

stav_dialog

Pořadí logických operací je velmi důležité. Porovnávání se realizuje odshora dolů a jakmile dojde ke splnění podmínky, zbytek logických funkcí bude ignorován. Při splnění podmínky je možné vypsat uživatelsky definovaný text (TQ), hodnotu (AQ) nebo ve vizualizaci zobrazit symbol.

OVLÁDÁNÍ

Na jednu řádky lze vyplnit maximálně 4 podmínky. Jedno podmínka se skládá ze vstupu, logického porovnání a hodnoty. Jakmile dojde v jedné řádce ke splnění VŠECH podmínek, výsledkem je stavový text, hodnota a symbol ve vizualizaci.

MOŽNÉ PODMÍNKY

Logické porovnání Podmínka splněná když:
== Zvolený vstup je rovný hodnotě
> Zvolený vstup je větší než hodnota
>= Zvolený vstup je větší nebo roven hodnotě
< Zvolený vstup je menší než hodnota
<= Zvolený vstup je nebo roven hodnotě
!= Zvolený vstup není roven hodnotě
*= Zvolený vstup obsahuje hodnotu
!* Zvolený vstup neobsahuje hodnotu
: Zvolený vstup začíná hodnotou
!: Zvolený vstup nezačíná hodnotou

MOŽNÉ VÝSLEDKY

Obecně jsou možné 3 výsledky:

  1. Symbol: Tento symbol je možné zobrazit přímo ve vizualizaci. Vybírat je možné z předpřipravených symbolů.
  2. Text statusu: Tento uživatelsky definovatelný text se zobrazí na výstupu (TQ) a také ve vizualizaci.
  3. Hodnota stavu: Na výstupu (AQ) je možné zobrazit uživatelsky definované analogové hodnoty.

V textu statusu lze zobrazit také speciální proměnné. Na místo, kde chcete proměnnou použít, umístěte řetězec textového pole.

Textové pole Arbeitsweise Příklad použití Výsledek příkladu (AI1 = 5,382)
<vX> X= číslo vstupu (např.: <v1>). Hodnota, která je na vstupu, se zobrazí na požadovaném místě v textu. Venkovní teplota je <v1> stupně. Venkovní teplota je 5,382 stupně
<vX.Y> X= číslo vstupu (např.: <v1>). Hodnota, která je na vstupu, se zobrazí na požadovaném místě v textu s Y desetinnými místy. Venkovní teplotaje <v1.2> stupně. Venkovní teplota je 5,38 stupně
<vX.Y*Z> X= číslo vstupu (např.: <v1>). Hodnota, která je na vstupu, bude vynásobena Z a zobrazena na požadovaném místě v textu s Y desetinnými místy. Venkovní teplota je <v1.2*3> stupně. Venkovní teplota je 16,15 stupně
<vX.Y/Z> X= číslo vstupu (např.: <v1>). Hodnota, která je na vstupu, bude vydělena Z a zobrazena na požadovaném místě v textu s Y desetinnými místy. Venkovní teplota je <v1.2/3> stupně. Venkovní teplota je 1,79 stupně
<vn> Název funkčního bloku Náš funkční blok se jmenuje „<vn>“ Náš funkční blok se jmenuje „Venkovní teplota“
<vX.t> Čas změny na vstupu X Poslední změna teploty byla <v1.t> Poslední změna teploty byla 2016-12-22 16:31:24
<vX.d> Přepočte analogovou hodnotu na vstupu X na EIB datum. Aktuální datum je <vX.d> Aktuální datum je 2005-00-00
<vX.m> Přepočte analogovou hodnotu na vstupu X na EIB čas. Aktuální čas je <vX.m> Aktuální čas je 00:00:05

VSTUPY

Název Označení Význam Rozsah hodnot Jednotky
AI1 Analogový vstup 1 Analogový vstup, se kterým můžete dále v bloku pracovat.
AI2 Analogový vstup 2 Analogový vstup, se kterým můžete dále v bloku pracovat.
AI3 Analogový vstup 3 Analogový vstup, se kterým můžete dále v bloku pracovat.
AI4 Analogový vstup 4 Analogový vstup, se kterým můžete dále v bloku pracovat.

 

VÝSTUPY

Název Označení Význam Rozsah hodnot Jednotky
TQ Textový status Uživatelsky definovaný text při splnění podmínky. Text
AQ Analogová hodnota Uživatelsky definovaná hodnota při splnění podmínky.