RS232

Zprovoznění Loxone RS232 Extension

Návod, jak zprovoznit a zapojit RS232 Extension. Instalace, technické parametry a konfigurace.

Technická data a parametry

 • Prs232řipojitelné na Loxone sběrnici
 • 1 × RS 232 rozhraní
 • Volně nastavitelní přenosová rychlost
 • Volně nastavitelný datový formát
 • Volně nastavitelný protokol
 • Nastavení přes konfigurační software
 • Napájení: 24 V DC
 • Rozměry: 35,5 × 88 × 57 mm
 • Počet zabraných modulů v rozvaděči = 2
 • Odběr: 30 mA
 • Žádné hardwarové řízení datového toku
 • Stupeň krytí: IP 20
 • Okolní teplota: 0–50 °C

Instalace

 1. Připevnit RS232 Extension na DIN lištu
 2. Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace (doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
 3. Připojit Loxone sběrnici (Loxone Link)
 4. Připevnit svorky RS232 na RS232 Extension.
 5. Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení Miniserveru)
 6. Aktivovat napájení
 7. Statusy LED: Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je RS232 extension naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.

Konfigurace Loxone RS232 Extension

Přidání extension do programu

Chcete-li vložit jeden nebo více Extensionů, klikněte v Loxone Config na záložku „Periférie Miniserver“ a klepněte na tlačítko „Vyhledávání periférií“.

Otevře se nové okno, ve kterém můžete vidět všechny dostupné Extensiony. Můžete přidat všechny zařízení pomocí příslušného tlačítka, nebo z tabulky vybrat pouze jeden Extension, zapsat jeho jméno a stisknout tlačítko „+“.

vysledek-vyhledavani

Identifikace zařízení

Pokud je v instalaci více stejných Extensionů a není již možné je identifikovat podle sériového čísla, existuje zde možnost je identifikovat pomocí Loxone Configu. V záložce periférie, ve stromové struktuře vyberte požadovaný Extension. Jakmile Extension označíte, nachvilku se rozbliká.

Přidání Extensionu bez fyzického připojení

Pokud není Extension připojen k Miniserveru, pak ho není možné najít zapomocí vyhledávání.

Nicméně je tu možnost přidat Extension do programování bez jeho fyzického připojení. Připojte se k Miniserveru a pokud je v něm nahraný program, dejte načíst z Miniserveru. Poté v záložce Periférie Miniserver najděte tlačítko „Jednotky“. Po jeho stisknutí se rozbalí menu s Extensiony, které můžete přidat. Sériové číslo je možné vyplnit později ve vlastnostech.

Výměna zařízení – změna sériového čísla

V případě, že chcete vyměnit extension za nový, je třeba u původního extensionu, který je přidán v programu, změnit sériové číslo dle nového extensionu.
Klikněte na původní extension ve stromové struktuře periférií a přejděte do okna Vlastnosti. Zde zadejte nové sériové číslo.

Sériové číslo naleznete na spodní straně Extension nebo ve vyhledávání.

seriennummer-rs232

Krom ručního vyplnění sériového čísla nového extensionu lze využít vyhledávání periférií.

Zapojte nové zařízení a spusťte „Vyhledávání periférií“. Staré zařízení bude ve stavu „Offline“. Nové ve stavu „Nepoužitý“. Kliknutím vyberte dosud nepoužitý extension a v rozbalovacím menu „Nahradit zařízení“ vyberte to, které chcete nahradit. Nakonec klikněte na „OK“. Extension je nyní nahrazen.

Uložení programu do Miniserveru

Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku Miniserver a nahrajte program do Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7 sekund) by RS232 Extension mělo blikat zeleně.

Nastavení Fronius střídače

Hodnoty z Fronius střídače lze číst pomocí Fronius RS232 konvertoru a Loxone RS232 Extension.

Výběr protokolu

Parametry připojení:

Automatická přenosová rychlost ( 2400 Bd, 4800 Bd, 9600 Bd, 14400 Bd, 19200 Bd), 8 datových bitů, 1 stop bit

Auto-baud rate ( 2400, 4800, 9600, 14400, 19200), 8 data bits, 1 stop bit

Pro přenos hodnot senzoru je nutné vybrat „Fronius“ protokol.

rs232-fronius-stridac-parametry

Změna ID v nabídce nastavení

Střídač reaguje pouze na hodnotu-požadavek. Tyto požadavky jsou uloženy v aktoru, tedy impuls na aktoru zapíše aktuální hodnotu na odpovídající čidla

ID střídače je součástí v příkazu požadavku (které může být změněno v menu nastavení. Ve výchozím nastavení, příkaz požadavku uloží ID 01.

attention
Následující naměřené hodnoty jsou posílány s desetinnými místy. Desetinná místa zkreslují naměřené hodnoty do síly 2 nebo 3:

 

2 desetinná místa:
Get Yield – DAY
Get Yield – YEAR
Get Yield – TOTAL

1 desetinné místo:
Get operating Hours – DAY

Tyto hodnoty senzoru mohou být opraveny použitím matematickou funkcí bloku. Vemte na vědomí, že provozní doba je udávána v minutách.

rs232-zmena-id

 

Příbalový leták (pdf)
Download

Prohlášení o shodě (pdf)
Download

RoHS  (pdf)
Download