Rozpoznání příkazu

Hodnoty lze s tímto blokem přečíst z textu. Ve vlastnostech je definován odpovídající vyhledávací vzor.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis
T Text Input Text příkazu.
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Lv Last extracted value Poslední získaná hodnota
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Rozeznání příkazu Příznaky pro čtení hodnot:
\v = Hodnota,
\1 = Byte interpretovaný jako 1. byte výstupní hodnoty (\2, \3, ...),
\h = Hodnota interpretovaná hexadecimálně

Příznaky pro procházení textu:
\. = Libovolný znak,
\w = Libovolné slovo,
\# = Libovolné číslo,
\d = Číslice od 0 do 9.,
\m = Znak A-Z/a-z/0-9,
\a = Znak A-Z/a-z,
\s12 = Přeskočit 12 znaků,
\iText\i = Přeskoč za 'Text'

Zvláštní znaky:
\x = Hexadecimální číslo (např. 0x09),
\\ = Lomítko,
\t = Tab (0x09),
\b = Mezera (0x02) nebo Tab (0x09),
\r = Return/Návrat (0x0d),
\n = Nový řádek (0x0a)

Příklad:
Pro vyčtení hodnoty 15 ze zprávy temp:'15' použijte příkaz temp:'\v
-
Signed integer Pokud je zaškrtnuto, budou při rozpoznávání příkazů hodnoty \1, \2, \3, atd. použity se znaménky (Signed Integer) -
Příklad programování

Rozeznání příkazů lze použít k navigaci v textu nebo zdrojovém textu a k načítání hodnot.

V následujícím příkladu chceme vždy získat aktuální cenu zemního plynu:

Protože označení "Natural Gas" je vždy stejné, přejdeme v textu na tuto pozici. Chcete-li přeskočit časovou indikaci, aby se načetla cena, existují různé možnosti:

Varianta 1 přes \d\a
S \d jednotlivými číslicemi a s \a jednotlivými znaky lze přeskočit:

Varianta 2 přes \#\w
Pomocí \# lze vynechat číslo a pomocí \w libovolné slovo:

Varianta 3 pomocí \s8
Protože v tomto příkladu bude mít čas vždy stejný počet číslic a znaků, lze je pomocí \s8 vynechat: