Radiobutton

Až 8 rádiových tlačítek, vždy může být aktivní pouze jeden výstup. Např. impuls na vstupu (I3) aktivuje výstup (O3).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
I1-8 Input 1-8 Zapne příslušný výstup 1-8 -
+ Next output 0/1
- Previous output 0/1
Sel Select output Přepne na konkrétní výstup.
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominující vstup.
0/1
DisPc Disable periphery control Při zapnutí vypne všechny vstupy (např. dětský zámek, úklid)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O1-8 Output 1-8 -
N Number of active output
AC API Connector Inteligentní konektor založený na API rozhraní. -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. 0/1 0
Max Max. outputs Maximální počet použitých výstupů při použití +/- vstupů. 8
Sk0 Skip 0 Při přepínání pomocí +/- se při zapnutí přeskočí "All-off" (0). 0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Standardní hodnota
Upravit výstupy Upravit označení výstupů -