Radiobutton

Výběr jeden z 8 nebo 16 výstupů.

Funkce

Funkční blok Radiobutton 8Funkční blok Radiobutton 16Funkční blok Radiobutton má 8 (I1)(I8) nebo 16 (I1)(I16) digitálních vstupů a stejný počet výstupů označených (Q1)(Q16). Pokud nastane impuls na jednom ze vstupů, aktivuje se odpovídající výstup. Například impuls na vstupu (I3) aktivuje výstup(Q3).

Vstupy (+) a (-) lze použít pro procházení výstupů nahoru/dolů a jejich aktivaci/deaktivaci.

Počet použitelných výstupů bloku lze nastavit parametrem (Ma).

Na vstup (Als) lze zadat přímo číslo výstupu, který chcete aktivovat.

Číslo právě aktivovaného výstupu naleznete na výstupu (AQ).

K nastavení všech výstupů na hodnotu 0 využijte vstup reset (R) nebo na vstup (Als) přiveďte hodnotu 0.

Pokud aktivujete vstup (Dis), všechny vstupy budou uzamčeny. Výstupy však můžete dále ovládat z vizualizace.

Blok lze zobrazit ve vizualizaci. Jednotlivé výstupy lze pro účely vizualizace pojmenovat. Dvakrát klikněte na blok. Otevře se nové okno „Upravit Radiobutton“. Zde vyplňte jména.

popis vstupu radiobutton