Radiobutton (16x)

Až 16 rádiových tlačítek, vždy může být aktivní pouze jeden výstup. Například impuls na vstupu (I3) aktivuje (O3).

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
I1-16 Input 1-16 Zapne příslušný výstup 1-16. 0/1
+ Next output Další výstup 0/1
- Previous output Předchozí výstup 0/1
Sel Select output Přepne na konkrétní výstup. 0...16
Off Off Impuls: výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
Název připojeného senzoru se používá v uživatelském rozhraní.
0/1
DisPc Disable periphery control Při zapnutí vypne všechny vstupy (např. dětský zámek, čištění)
Ovládání přes uživatelské rozhraní je stále možné.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
O1-16 Output 1-16 Výstup 1-16 0/1
N Number of active output Počet aktivních výstupů 0...16
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
-
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
0/1 0
Max Max. outputs Maximální počet použitých výstupů při použití +/- vstupů. 0...16 16
Sk0 Skip 0 'All-off' (0) se při přepínání pomocí +/- při zapnutí přeskočí.
Týká se pouze objektových vstupů, nikoli tlačítek v uživatelském rozhraní.
0/1 0
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Upravit výstupy Upravit označení výstupů -
Použití

Funkční blok Radiobutton je také možné použít ve vizualizaci. Dvojklikem na blok můžete upravovat zobrazované texty.