(PWM) Pulzně šířková modulace

Pulzně šířkový modulátor pro převod analogových hodnot na digitální signály.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value Hodnota 0...10
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
PWM PWM output Výstup PWM 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
P Period Perioda s 0...∞ 1
Časový diagram