(PWM) Pulzně šířková modulace

Pulzně šířkový modulátor pro převod analogových hodnot na digitální signály.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
V Value 0...10
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Rozsah hodnot
PWM PWM output 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
P Period s 0...∞ 1
Časový diagram