(PWM) Pulzně šířková modulace

PWM modulace dle vstupní analogové hodnoty.

Funkce

Funkční blok PWMFunkční blok „Pulsně šířková modulace“ provádí pulsně šířkovou modulaci (změnu střídy obdélníkového signálu), kde modulačním signálem je vstupní analogový signál.

Na vstup (AI) připojte modulační signál. Na výstupu (Q) se objeví modulovaný obdélníkový signál.

Parametrem (P) můžete změnit periodu modulovaného obdélníkového signálu.

Prostřednictvím vstupu (Dis) lze tento blok zakázat. Blok přestane reagovat na vstup a na výstupu bude 0.

pwm křivka