Přístupový systém

Ve vlastnostech bloku Přístupový systém musí být vybráno 1-wire Extension, ke kterému je připojena čtečka iButton. Vyberte, které skupiny uživatelů mají přístupová oprávnění, a nastavte také časy pro každou skupinu. (Strom periferií > uživatelské skupiny)
(Sel) vstup pro identifikaci čtečky iButton, pokud je jich ke stejnému 1-Wire Extension připojeno více. Po impulsu na (Sel) se oprávnění pro tento blok použijí k ověření identity iButton po dobu (Dsel)

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
Sel Select access controller Impuls pro výběr přístupového systému (při použití více přístupových systémů) 0/1
Eid External Authentication ID Toto externí autentizační ID může být poskytnuto např. otiskem prstu prostřednictvím virtuálního vstupu. Toto ID musí být přítomno při ověřování uživatele. -
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
P Permission given Aktivuje výstup po dobu nastavenou v parametru (Pd), pokud je oprávnění uděleno. 0/1
Txt Providing the last authorisation details
The text is available as long as the output (P) is on.
Poskytuje poslední údaje o autorizaci
Text je k dispozici, pokud je zapnutý výstup (P).
-
Pd Permission denied Aktivuje výstup po dobu nastavenou v parametru (Pd), pokud je oprávnění odepřeno. 0/1
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Dsel Duration Access Controller selected Pokud (Dsel) = 0, kontrola pravosti se provede okamžitě, (Sel) se nepoužije. 0
Pd Pulse duration Trvání impulzů na výstupech (P), (Pd). 3
Vlastnosti

Krátký popis Popis Výchozí hodnota
Přiřazená zařízení Jsou podporována následující zařízení:
Loxone Intercom
1-wire Extension
Zařízení s 1-wire rozhraním
-