Power Supply & Backup (Funkční Blok)

Tento funkční blok slouží k integraci Loxone Power Supply & Backup.

Nejprve jsou v nastavení bloku označeny zátěže připojené k 24V výstupům.

Blok pak poskytuje aktuální výkon 24V výstupů a informace o stavu volitelného režimu zálohy a záložní baterie.

Kromě toho lze nastavit kapacitu baterie a výstupní napětí.

Pokud je připojena baterie, vypočítá se zbývající doba napájení v režimu zálohy v případě výpadku napájení.

Uživatelské rozhraní bloku také poskytuje informace o napájení a dalších událostech, jako je výpadek napájení nebo přepálená pojistka.

Obsah


Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Pt Power total Aktuální celkový výkon všech výkonů dohromady. kW
Bm Backup mode Aktivní při výpadku napájení. - 0/1
P1-7 Power 1-7 Výkon 1-7 Tento výstup je viditelný jen při specifických konfiguracích. kW
Soc Battery state of charge Skutečná kapacita akumulátoru. %
Ol Overload Aktivní při překročení maximálního výkonu 1 kW po dobu 5 sekund. Zařízení se automaticky vypne, pokud nedojde ke snížení výstupního výkonu! - 0/1
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Vlastnosti

Krátký popis Popis Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Počet zpráv Maximální počet uložených posledních zpráv. 1...100 100