PID regulátor

PID regulátor je kombinace P-, I- a D- Regulátoru.

Funkce

pid regulatorTeto funkční blok představuje klasický PID regulátor s možností dalšího nastavení, jako saturace výstupu, perioda vzorkování vstupní analogové hodnoty, atd. . .

 

Manuální režim

Pro manuální režim nastavte vstup (A) na hodnotu 0.

V tomto režimu bude výstupní hodnota (AQ) odpovídat nastavené hodnotě v parametru (Mv).

Při aktivaci resetu (R) bude po dobu aktivace na výstupu (AQ) hodnota 0.

V manuálním režimu nemají jiné vstupy nebo parametry vliv na výstup (AQ).

Automatický režim

Pro automatický režim nastavte vstup (A) na hodnotu 1.

Na vstup (AI) připojte hodnotu ze senzoru regulované veličiny. Parametrem (ST) můžete nastavit periodu vzorkování této veličiny.
Požadovanou hodnotu regulované veličiny zadejte do parametru (T). Nyní nastavte parametr (Kp) – proporcionální složku, parametr (Ki) – integrační složku a (Kd) – derivační složku.

Mimo to můžete na výstupu (AQ) nastavit saturaci – tedy nastavit minimální (Min) a maximální (Max) povolené hodnoty výstupu nebo parametrem (Tr) hysterezi.

Info ikona maláDalší informace o regulátorech můžete například najít zde.