PI regulátor

Proporcionální integrální regulátor
Podíl I je zodpovědný za přesné přizpůsobení této hodnoty.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
PV Process value Aktuální hodnota řízené proměnné.
Auto Automatic 0 = Manuálně
1 = Automaticky
0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
Zapnuto: Blok je uzamčen.
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
CO Controller output Výstup regulátoru pro manipulaci s řízenou veličinou.
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Rem Remanence input Vstup pro remanenci: Je-li aktivní, funkční blok si po restartu Miniserveru zachová svůj předchozí stav.
Stav funkčního bloku se ukládá:
- Při ukládání do Miniserveru
- Při plánovaném restartu
- Před zálohováním
- Jednou za hodinu
Data se ukládají na SD kartu.
- 0/1 0
SP Setpoint Požadovaná hodnota regulované veličiny. - 5
St Sampling time V tomto intervalu regulátor vypočítá nové hodnoty pro (CO). s 0...∞ 1
Th Threshold Slouží k potlačení malých kontrolních rozdílů mezi (PV) a (SP). Pokud je rozdíl menší než prahová hodnota, nevypočítá se pro (CO) žádná nová hodnota. Tím se zabrání zbytečnému zatížení pohonu. - 1
Kp Proportional gain Proporcionální zesílení - 2
Ki Integral gain Integrální zesílení - 1
Mv Manual value Pokud je hodnota (Auto) 0, je tato hodnota vyvedena na výstup (CO). - 5
Min Minimum Určuje minimální výstupní hodnotu pro (CO). - 0
Max Maximum Určuje maximální výstupní hodnotu pro (CO). - 10