PI regulátor

Proporcionální integrální regulátor
Podíl I je zodpovědný za přesné přizpůsobení této hodnoty.

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
PV Process value Aktuální hodnota řízené proměnné.
Auto Automatic 0 = Manuálně
1 = Automaticky
0/1
Off Off Puls: Výstupy jsou resetovány / vypnuty.
On:
Dominantní vstup.
0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Rozsah hodnot
CO Controller output Výstup regulátoru pro manipulaci s řízenou veličinou.
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Standardní hodnota
Rem Remanence input Vstup remanence: Je-li aktivní, blok si po restartu Miniserveru zachová svůj poslední stav. - 0/1 0
SP Setpoint Požadovaná hodnota regulované veličiny. - 5
St Sampling time V tomto intervalu regulátor vypočítá nové hodnoty pro (CO). s 0...∞ 1
Th Threshold Slouží k potlačení malých kontrolních rozdílů mezi (PV) a (SP). Pokud je rozdíl menší než prahová hodnota, nevypočítá se pro (CO) žádná nová hodnota. Tím se zabrání zbytečnému zatížení pohonu. - 1
Kp Proportional gain - 2
Ki Integral gain - 1
Mv Manual value Pokud je hodnota (Auto) 0, je tato hodnota vyvedena na výstup (CO). - 5
Min Minimum Určuje minimální výstupní hodnotu pro (CO). - 0
Max Maximum Určuje maximální výstupní hodnotu pro (CO). - 10