Ovládání Větrání

Ovládání decentralizované pokojové větrací jednotky na základě vlhkosti vzduchu, teploty a CO2. Pro využití podpory teploty je nutné větrání přiřadit jako zdroj regulace v místnosti. Mimo to bude třeba systémová proměnná "Venkovní teplota".

Obsah


Vstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
Hi Humidity indoor Vlhkost v interiéru % 0...100
CO2 CO2 indoor CO2 v interiéru ppm 0...∞
Sat Supply air temperature Používá se pro podporu regulace teploty v kombinaci s inteligentním regulátorem místnosti a pro ochranu proti mrazu.
Pokud tento vstup není připojen, používá se systémová proměnná "Venkovní teplota". Pokud tato proměnná není k dispozici, není k dispozici podpora pro regulaci teploty a protimrazovou ochranu.
°
Dwc Door/window contact 1 = otevřeno, 0 = zavřeno - 0/1
P Presence Přítomnost - 0/1
Off Off 1 = ovládání zastaveno a nastaveno na uzamčení - 0/1
Sm Sleep mode Vypne větrání na dobu nastavenou v parametru (Smt). Po uplynutí této doby se větrání obnoví. - 0/1
B Boost Zastaví regulaci a nastaví výstupy (F), (Fea) a (Fsa) na 100 %, když 1. Výměník tepla je stále řízen automaticky. - 0/1
Ex Exhaust air Zastaví regulaci a nastaví výstupy (F) a (Fea) na 100 %, když 1. Výměník tepla je stále řízen automaticky.
Tento vstup je viditelný pouze ve specifických konfiguracích.
- 0/1
Rtd Reset to default Obnoví parametry a nastavení bloku na výchozí hodnoty uvedené v šabloně bloku. - 0/1
Výstupy

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot
F Fan Kombinovaný ventilátor pro přívod a odvod vzduchu. % 0...100
Fea Fan exhaust air Vyhrazený ventilátor pro odsávání vzduchu. % 0...100
Fsa Fan supply air Vyhrazený ventilátor přiváděného vzduchu. % 0...100
He Heat exchanger Výměník tepla - 0/1
S Status 0: Základní větrání
1: Zvýšená vlhkost
2: Podpora regulace teploty
3: Špatná kvalita vzduchu (CO2)
4: Ruční zastavení
5: Otevřené okno/dveře
6: Manuální zvýšení
7: Manuální aplikace
8: Ruční odsávání vzduchu
9: Režim spánku
10: Ochrana proti mrazu
- 0...10
AC API Connector Inteligentní konektor založený na rozhraní API.
API Commands
- -
Parametry

Zkratka Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Hmax Maximum humidity Blok se pokusí udržet (Hi) pod nastavenou hodnotou. % 0...100 60
CO2max Maximum CO2 (air pollution) Blok se pokusí udržet (CO2) pod nastavenou hodnotou. ppm 0...∞ 1000
Pet Presence extend time Začíná se sestupnou hranou vstupu (P). Prodlouží přítomnost o zadanou dobu. s 0...∞ 900
Smt Sleep mode timeout Začíná se sestupnou hranou vstupu (Sm). Udržuje zařízení vypnuté po zadanou dobu. s 0...∞ 7200
Iva Intensive ventilation absence Hodnota pro ventilátor, když je přítomnost vypnutá a (Hi) je větší než parametr (Hmax) nebo (CO2) je větší než parametr (CO2max).
Intenzivní větrání se zastaví, když (Hi) je menší než (Hmax - 3 %) nebo (CO2) je menší než (CO2max - 5 %).
V teplotním režimu se tato hodnota používá jako maximální.
% 0...100 100
Bva Basic ventilation absence Hodnota pro ventilátor v automatickém režimu, když je přítomnost vypnuta. V teplotním režimu se tato hodnota používá jako minimální. % 0...100 10
Ivp Intensive ventilation presence Hodnota pro ventilátor, když je přítomnost zapnutá a (Hi) je větší než parametr (Hmax) nebo (CO2) je větší než parametr (CO2max).
Intenzivní větrání se zastaví, když (Hi) je menší než (Hmax - 3 %) nebo (CO2) je menší než (CO2max - 5 %).
V teplotním režimu se tato hodnota používá jako maximální.
% 0...100 60
Bvp Basic ventilation presence Hodnota pro ventilátor v automatickém režimu, když je přítomnost zapnutá. V teplotním režimu se tato hodnota používá jako minimální. % 0...100 20
Fpt Frost protection temperature Pokud je venkovní teplota nižší než tato hodnota, ventilace se zastaví, aby se zabránilo poškození. UPOZORNĚNÍ: Pokud není k dispozici žádný údaj o vnější teplotě, pak tato bezpečnostní funkce není funkční! - -1
Vlastnosti

Krátký popis Popis Jednotky Rozsah hodnot Výchozí hodnota
Cena energie Náklady zdroje. Objekty s nastavením 'drahý' budou spuštěny jenom v případě, že nebude k dispozici žádný prioritnější zdroj - - -
Povolen režim odtahu/přívodu Udává, zda může větrací jednotka vytvářet v místnosti podtlak. Pokud je aktivní, bude funkční blok vybaven jedním vstupem navíc, kterým bude možné spustit režim odtahu. POZOR: Pokud se v oblasti ventilátoru nachází krby závislé na přívodu vzduchu, může docházet kvůli podtlaku k úniku kouřových splodin do místnosti! - - -
Maximální výměna vzduchu Zadejte maximální výměnu vzduchu, kterou může ventilační jednotka poskytnout pro aktuální místnost. Informace o této skutečnosti najdete v datovém listu výrobce zařízení. Tyto informace se používají pro optimální nastavení regulátoru. m³/h 40